iMac - Viktig information om säkerhet

background image

Viktig information om säkerhet

VARNING:

Om du inte följer dessa säkerhetsinstruktioner kan eld, elektriska stötar

eller andra skador uppstå.

Korrekt hantering Ställ datorn på en stabil arbetsyta. Tryck aldrig in föremål i
ventilationsöppningarna.

Undvik vatten och fuktiga utrymmen Använd eller förvara inte datorn i närheten av
vätskor, t.ex. dryck, tvätthoar, badkar, duschkabiner. Undvik fukt och våt väderlek som
regn, snö och dimma.

Ström Det enda sättet att helt stänga av strömmen är att koppla loss strömsladden.
Dra i själva kontakten, inte i sladden. Koppla alltid loss strömsladden innan du öppnar
datorn för att installera minne.

background image

69

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Dra ur strömsladden (dra i kontakten, inte i sladden) och koppla ur Ethernetkabeln eller
telefonsladden om:

Â

du vill lägga till minne

Â

strömsladden eller strömkontakten är sliten eller skadad

Â

du råkar spilla något på datorn

Â

datorn utsätts för regn eller extrem fuktighet

Â

datorn har tappats eller höljet blivit skadat

Â

du misstänker att datorn är i behov av service eller reparation

Â

du vill rengöra datorns hölje (följ anvisningarna på sidan 74)

Viktigt:

Det enda sättet att helt stänga av strömmen är att koppla loss strömsladden.

Se till att du alltid har åtminstone ena änden av strömsladden inom räckhåll när du
arbetar med datorn så att du kan dra ur den om det behövs.

VARNING:

Strömadaptern har en jordad kontakt. Den jordade kontakten ska anslutas

till ett jordat eluttag. Om du inte har tillgång till något jordat uttag bör du kontakta
en elektriker som kan installera ett sådant. Du skyddar både datorn och dig själv
genom att använda ett jordat uttag.

background image

70

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Teknisk information:

Â

Spänning: 100 till 240 V, växelström

Â

Ström: 4 A, maximalt

Â

Frekvens: 50 till 60 Hz

Hörselsnedsättning Din hörsel kan ta skada om du använder hörlurar på hög volym.
Ställ in volymen på en säker nivå. Det finns risk att du vänjer dig vid för hög volym. Det
kan leda till hörselskador trots att du upplever volymen som normal. Om det ringer
i öronen eller om du upplever ljud som dämpade bör du sluta använda hörlurarna
och låta kontrollera din hörsel. Ju högre volym desto kortare tids lyssning krävs innan
hörseln skadas. Hörselexperter rekommenderar att du skyddar hörseln genom att:

Â

Begränsa tiden som du använder hörlurar på hög volym

Â

Undvika att höja volymen för att inte störas av omgivande ljud

Â

Sänka volymen om du inte kan höra människor som pratar i din närhet

Högriskmiljöer Den här datorn är inte avsedd att användas vid drift av kärnkraftverk,
flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikledning, eller för något
annat ändamål där ett systemfel kan orsaka dödsfall, personskador eller allvarliga
miljöskador.

Class 1-laserinformation om musen

Apple Magic Mouse är en Class 1-laserprodukt som överensstämmer med IEC
60825-1 A1 A2 och 21 CFR 1040.10 och 1040.11, bortsett från vissa undantag som
överensstämmer med Laser Notice No. 50 daterat den 26 juli 2001.

Varning: Om du öppnar eller försöker reparera enheten riskerar du att utsätta dig för
skadlig radioaktiv strålning. För din egen säkerhet bör du alltid låta ett auktoriserat
Apple-serviceställe utföra service.

background image

71

Kapitel 5

Sist, men inte minst

En Class 1-laser är säker under rimligen förutsägbara förhållanden enligt kraven i IEC
60825-1 och 21 CFR 1040. Rikta aldrig laserstrålen mot ögonområdet på någon annan.

Information om lasern i optiska skivenheter

VARNING:

Installera och använd alltid utrustningen enligt anvisningarna i handboken

som följde med den.

Den optiska skivenheten i datorn innehåller en laser som är ofarlig vid normal
användning, men som kan skada ögonen om den monteras isär. För din egen säkerhet
bör du alltid låta ett auktoriserat Apple-serviceställe utföra service.

Viktigt:

All elektrisk utrustning kan vara farlig om den används fel. Användning av den

här och liknande produkter måste alltid övervakas av en vuxen. Lämna aldrig barn utan
tillsyn när de använder elektrisk utrustning och låt dem inte hantera några kablar.

VARNING:

Tryck aldrig in några föremål i datorns ventilationsöppningar i höljet. Du

kan skada både dig själv och datorn.

background image

72

Kapitel 5

Sist, men inte minst

Utför inga reparationer själv

iMac innehåller inga delar som användaren själv kan reparera eller byta ut, med
undantag för tangentbord, mus och minne (se ”Installera minne” på sidan 39). Försök
inte öppna datorn. Om datorn behöver repareras kontaktar du ett Apple-auktoriserat
serviceställe eller Apple för service. Se ”Mer information, service och support” på sidan 63.

Om du öppnar datorn eller installerar något annat än minne riskerar du att skada
datorn. Sådan skada täcks inte av garantin på iMac.