iMac - Problem med trådlös kommunikation

background image

Problem med trådlös kommunikation

Om du har problem med trådlösa nätverk:

Â

Kontrollera att datorn eller nätverket du försöker ansluta till fungerar och har en
trådlös anslutningspunkt.

Â

Se till att du har ställt in programmet enligt anvisningarna som följde med
basstationen eller anslutningspunkten.

background image

62

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Â

Kontrollera att datorn befinner sig inom räckvidden för den andra datorn eller
nätverkets trådlösa anslutningspunkt. Om det finns elektronisk utrustning eller
metallföremål i närheten kan räckvidden minska. Du kan prova med att flytta eller
vrida på datorn och se om det hjälper.

Â

Kontrollera Wi-Fi-statusmenyn (Z) i menyraden. Upp till fyra streck visar
signalstyrkan. Om signalstyrkan är låg provar du med att byta plats.

Â

Se Hjälpcenter (klicka på Hjälp i menyraden och sök efter ”wi-fi”). Läs också de
anvisningar som följde med den trådlösa enheten för ytterligare information.