iMac - Problem? Här finns lösningen!

background image

Problem? Här finns lösningen!

4

background image

46

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!

Ibland kan du stöta på problem när du arbetar med iMac. Läs vidare så hittar du
felsökningstips som du kan prova om du får problem. Du kan också hitta mer
information om felsökning i Hjälpcenter och på service- och supportwebbplatsen för
iMac på adressen www.apple.com/se/support/imac.

Det finns oftast enkla och snabba lösningar på problem som du kan uppleva med
datorn. Om du råkar ut för ett problem ska du försöka skriva ner vad du gjorde innan
problemet uppstod. Det kan hjälpa dig att minska antalet möjliga felorsaker och göra
det lättare hitta de lösningar du behöver. Anteckna följande:

Â

Programmet som du använde när problemet uppstod. Problem som inträffar när ett
visst program används kan bero på att programmet inte är kompatibelt med den
Mac OS X-version du använder på datorn.

Â

Nyinstallerad programvara.

Â

Ny maskinvara (t.ex. mer minne eller en extern enhet) som du har anslutit eller
installerat.

VARNING:

Försök inte att öppna datorn, med undantag för när du ska installera minne.

Om datorn behöver service läser du ”Mer information, service och support” på sidan 63
där du hittar information om hur du kontaktar ett auktoriserat Apple-serviceställe eller
Apple för service. iMac innehåller inga delar som användaren själv kan utföra service
på, med undantag av minnet.

background image

47

Kapitel 4

Problem? Här finns lösningen!