iMac - Installera iMac

background image

Installera iMac

Följ dessa steg när du installerar iMac. Vänta till steg 4 innan du slår på datorn.

Steg 1:

Dra strömsladden genom hålet i stativet, anslut den till strömkontakten på

baksidan av iMac och anslut sedan stickkontakten till ett eluttag.

background image

11

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 2:

Om du vill ansluta till Internet eller ett nätverk ansluter du ena änden

av en Ethernetkabel till Ethernetporten på iMac. Anslut den andra änden till ett
kabelmodem, ett DSL-modem eller ett nätverk.

iMac innehåller Wi-Fi-teknik med standarden 802.11n för anslutning till trådlösa nätverk.
Mer information om att ställa in trådlösa anslutningar får du genom att välja Hjälp från
menyraden och söka efter ”wi-fi”.

Om du vill använda en uppringd förbindelse behöver du ett externt USB-modem.
Anslut modemet till en USB-port på datorn och använd sedan en telefonsladd för att
ansluta modemet till en telefonkontakt.

background image

12

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 3:

Slå på det trådlösa tangentbordet och musen.

Tryck på strömbrytaren på högra sidan av Apple Wireless Keyboard och dra i reglaget på
undersidan av Apple Magic Mouse för att slå på dem.

Det trådlösa tangentbordet och musen levereras med installerade R6-batterier och är
parkopplade med iMac. Parkopplingen gör att de kan kommunicera trådlöst med datorn.

Strömbrytare

Statuslampa

Statuslampa

Strömbrytare

När du först slår på tangentbordet eller musen lyser statuslampan med ett fast sken i
fem sekunder, vilket visar att batterierna fungerar som de ska. Om tangentbordet eller
musen inte slås på kontrollerar du att batterierna är installerade på rätt sätt (se ”Byta ut
batterierna” på sidan 56).

Statuslampan blinkar tills du slår på datorn och en förbindelse upprättas.

Obs! Om du har köpt ett USB-tangentbord eller en USB-mus ansluter du kabeln till en
USB-port (d) på baksidan av datorn.

background image

13

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 4:

Tryck på strömbrytaren (®) på baksidan av iMac när du vill slå på datorn.

Du hör en ton när du slår på datorn. Klicka med musen så att du skapar en anslutning
till datorn.

®

®

®

Viktigt:

Om tangentbordet och musen inte är parkopplade med datorn följer du

anvisningarna på skärmen för att parkoppla dem. Du kanske måste klicka med musen
en gång för att upprätta en förbindelse. För mer information om parkoppling, se
”Parkoppla Apple Wireless Keyboard med iMac” på sidan 29.

background image

14

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Steg 5:

Konfigurera iMac.

När du slår på iMac för första gången startar Inställningsassistent.
Inställningsassistenten hjälper dig att ange ditt Wi-Fi-nätverk, skapa ett användarkonto
och överföra information från en annan Mac eller PC. Du kan också överföra
information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan skiva.

Om du flyttar från en annan Mac kan du behöva uppdatera programvaran om den
andra Mac-datorn inte har Mac OS X 10.5.3 eller senare installerat. Vill du flytta från en
PC hämtar du Flyttassistent från www.apple.com/se/migrate-to-mac och installerar det
på den PC du vill flytta från.

När du har startat inställningsassistenten på iMac kan du när som helst lämna den utan
att avsluta, gå över till den andra datorn om du behöver uppdatera dess programvara
och sedan återgå till iMac och fortsätta med inställningarna.

Obs! Om du inte överför informationen med Inställningsassistent när du startar datorn
första gången kan du överföra den senare med Flyttassistent. Öppna Flyttassistent i
mappen Verktygsprogram i Launchpad. Om du behöver hjälp att använda Flyttassistent
öppnar du Hjälpcenter och söker efter ”Flyttassistent”.

Så här ställer du in iMac:

1

Följ anvisningarna på skärmen i inställningsassistenten tills du kommer till skärmen
”Överför information till denna Mac”.

2

Gör en grundläggande inställning, en inställning med flytt, eller överför information
från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva:

Â

Vill du göra en grundläggande inställning markerar du ”Överför inte nu” och klickar
på Fortsätt. Följ sedan anvisningarna och välj ett fast eller trådlöst nätverk, skapa ett
konto och avsluta inställningsassistenten.

background image

15

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå

Â

Vill du göra en inställning med flytt väljer du ”Från en annan Mac eller PC” och klickar
på Fortsätt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja den Mac eller PC du vill flytta
från. Din Mac eller PC måste finnas i samma trådlösa eller kabelbundna nätverk. Följ
anvisningarna på skärmen för att flytta.

Â

Vill du överföra information från en Time Machine-säkerhetskopia eller en annan
skiva
väljer du ”Från en Time Machine-säkerhetskopia eller annan skiva” och klickar
på Fortsätt. Markera den säkerhetskopia eller skiva du vill flytta från. Följ sedan
anvisningarna på skärmen.

Om du inte tänker behålla eller använda den andra datorn är det bäst att avauktorisera
den från att spela musik, videor eller ljudböcker som du har köpt från iTunes Store. När
du avauktoriserar en dator förhindrar du att låtar, videor eller ljudböcker du har köpt
spelas upp av någon annan. Dessutom frigör du en auktorisering som du kan använda på
en annan dator. Om du vill veta mer om avauktorisering öppnar du iTunes Hjälp i menyn
Hjälp i iTunes.

Steg 6:

Anpassa skrivbordet och göra andra inställningar

Du kan snabbt anpassa datorns skrivbord så att det passar din smak genom att använda
Systeminställningar som innehåller de flesta inställningar du kan göra på datorn.
Välj Apple () > Systeminställningar från menyraden eller klicka på symbolen för
Systeminställningar i Dock.

Viktigt:

Du kan ställa in ett alternativ för återställning av lösenordet i inställningspanelen

Användare och grupper ifall du skulle råka glömma inloggningslösenordet. Om
du vill ha hjälp med Systeminställningar öppnar du Hjälpcenter och söker efter
”Systeminställningar” eller den inställning du vill ändra.

background image

16

Kapitel 1

Klara, ställ in, gå