iMac - Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

background image

Ważne informacje dotyczące posługiwania się komputerem

PAMIĘTAJ: 

Nie zastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie

iMaca lub innych urządzeń.

Środowisko pracy Używanie iMaca w warunkach przekraczających poniższe zakresy
może mieć wpływ na jego wydajność:

Â

Temperatura pracy: 10° - 35° C

Â

Temperatura przechowywania: -20° - 47° C

Â

Wilgotność względna: od 5% do 95% (niekondensująca)

Â

Maksymalna wysokość pracy: 3048 metrów

background image

73

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne

Nie należy używać iMaca w miejscach z dużą ilością kurzu unoszącego się w powietrzu,
dymu pochodzącego z papierosów, cygar, popielniczek, pieców lub kominków, a także
w pobliżu ultradźwiękowych nawilżaczy powietrza, wykorzystujących niefiltrowaną
wodę z kranu. Unoszące się w powietrzu cząsteczki powstające podczas palenia,
gotowania, spalania lub korzystania z ultradźwiękowego nawilżacza powietrza
z niefiltrowanej wody mogą w niektórych sytuacjach dostać się do wnętrza iMaca przez
otwory wentylacyjne, co (w rzadkich przypadkach) może spowodować pojawienie się
nalotu po wewnętrznej stronie szklanej powierzchni pokrywającej ekran iMaca.

Włączanie iMaca Nigdy nie włączaj iMaca, jeżeli którakolwiek z jego wewnętrznych
lub zewnętrznych części nie znajduje się na swoim miejscu. Używanie komputera przy
braku jakiejś części może być niebezpieczne i może prowadzić do jego uszkodzenia.

Przenoszenie iMaca Przed podniesieniem lub przeniesieniem iMaca należy go
wyłączyć i odłączyć wszystkie przewody. Przenosząc iMaca zawsze trzymaj go za boki.

Używanie wtyczek i gniazd Nie należy wciskać na siłę wtyczki do gniazda. Przed
podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy w gnieździe nie ma żadnych
zanieczyszczeń, czy wtyczka pasuje do gniazda, a także upewnić się, że wtyczka jest
skierowana poprawnie względem gniazda.

Korzystanie z napędu optycznego Napęd SuperDrive w iMacu obsługuje
standardowe płyty o średnicy 12 cm. Płyty o nieregularnych kształtach lub o średnicy
mniejszej niż 12 cm (4,7 cala) nie są obsługiwane.

Przechowywanie iMaca Jeżeli zamierzasz przechowywać iMaca przez dłuższy okres
czasu, umieść go w chłodnym miejscu (idealna temperatura to 22° C).

background image

74

Rozdział 5

Rzeczy nie mniej ważne