iMac - Ustawianie i konfigurowanie iMaca

background image

Ustawianie i konfigurowanie iMaca

Poniższe kroki przedstawiają proces przygotowania iMaca do pracy. Z włączeniem
iMaca zaczekaj do kroku nr 4.

Krok 1:

Przeprowadź przewód zasilania przez otwór w podstawce i umieść

wtyczkę w gnieździe zasilania z tyłu iMaca, po czym podłącz go do gniazdka
elektrycznego.

background image

11

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 2:

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do Internetu lub do sieci lokalnej, podłącz

jeden koniec przewodu Ethernet do gniazda Ethernet w iMacu, a drugi do
modemu kablowego, modemu DSL lub gniazda z dostępem do sieci.

iMac posiada wbudowaną kartę łączności bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n. Jeżeli chcesz
dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu sieci bezprzewodowej, wybierz polecenie
menu Pomoc > Centrum pomocy i poszukaj hasła „wi-fi”.

Do połączenia komutowanego potrzebny jest modem zewnętrzny, podłączany do
gniazda USB. Modem ten należy podłączyć do gniazda USB w iMacu, a następnie
połączyć go z gniazdkiem telefonicznym przy użyciu przewodu telefonicznego.

background image

12

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 3:

Włącz klawiaturę i mysz bezprzewodową.

Wciśnij przycisk włączania po prawej stronie na klawiaturze bezprzewodowej Apple
i przestaw przełącznik znajdujący się na spodzie myszy Apple Magic Mouse, aby zacząć
używać ich z iMakiem.

Klawiatura i mysz bezprzewodowa są dostarczane razem z zainstalowanymi bateriami
i są już połączone w parę z iMakiem. Połączenie w parę klawiatury i myszy oraz iMaca
pozwala im komunikować się bezprzewodowo.

Przycisk włączania

Lampka wskaźnika

Lampka wskaźnika

Przełącznik Włącz/Wyłącz

Po pierwszym włączeniu klawiatury lub myszy lampka stanu świeci się przez 5 sekund.
Wskazuje to, że baterie są naładowane. Jeżeli klawiatura lub mysz nie włączają
się, sprawdź, czy baterie są prawidłowo zainstalowane oraz naładowane (zobacz
„Wymienianie baterii” na stronie 57).

Lampka stanu miga do momentu włączenia iMaca i ustanowienia połączenia.

Uwaga:  Jeżeli używasz klawiatury lub myszy USB, podłącz przewód urządzenia do
gniazda USB (d) znajdującego się z tyłu iMaca.

background image

13

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 4:

Naciśnij przycisk włączania (®) z tyłu iMaca, aby włączyć komputer.

Włączenie iMaca zostanie zasygnalizowane dźwiękiem. Kliknij myszą, aby połączyć ją
z komputerem.

®

®

®

Ważne: 

Jeżeli klawiatura i mysz nie są połączone w parę z iMakiem, postępuj zgodnie

ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby je połączyć. Nawiązanie połączenia
z myszą może wymagać jednokrotnego kliknięcia. Więcej informacji o łączeniu
urządzeń w parę znajdziesz w rozdziale „Łączenie klawiatury bezprzewodowej oraz
komputera w parę” na stronie 28.

background image

14

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Krok 5:

Skonfiguruj iMaca.

Po pierwszym uruchomieniu iMaca automatycznie otwierany jest program Asystent
ustawień. Pomaga on wybrać sieć Wi-Fi, założyć konto użytkownika i przenieść
dane z innego Maca lub komputera PC. Pozwala również na przenoszenie danych
z archiwum Time Machine lub innego dysku zewnętrznego.

Jeżeli przenosisz dane z innego Maca, konieczne może okazać się uaktualnienie jego
oprogramowania, ponieważ do tego celu wymagany jest system Mac OS X 10.5.3 lub
nowszy. Przenoszenie danych z komputera PC wymaga pobrania i zainstalowania na
nim Asystenta migracji, dostępnego na stronie internetowej Apple pod adresem
www.apple.com/pl/migrate-to-mac.

Po uruchomieniu Asystenta ustawień na iMacu, możesz pozostawić go w trakcie pracy,
przejść do drugiego komputera, aby uaktualnić jego oprogramowanie, po czym wrócić
do iMaca i dokończyć konfigurowanie.

Uwaga:  Jeżeli w trakcie pierwszego uruchomienia iMaca nie przeniesiesz danych
z poprzedniego komputera za pomocą Asystenta ustawień, możesz zrobić to później
za pomocą Asystenta migracji. Otwórz Asystenta migracji (jest w katalogu Narzędzia
w Launchpadzie). Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas korzystania z tego programu,
otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Asystent migracji”.

Konfigurowanie iMaca:

1

Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi przez Asystenta ustawień, do
momentu pojawienia się ekranu „Przenieś dane na tego Maca”.

2

Wykonaj konfigurację podstawową, konfigurację z migracją danych lub przenieś dane
z archiwum Time Machine lub innego dysku:

background image

15

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację podstawową, wybierz „Nie przenoś teraz”, po czym
kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby wybrać sieć
bezprzewodową lub przewodową, założyć konto użytkownika i zakończyć pracę
Asystenta ustawień.

Â

Jeżeli chcesz wykonać konfigurację z migracją, wybierz „Z drugiego Maca” lub
„Z PC z Windows”, po czym kliknij w Dalej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać Maca lub PC, z którego chcesz przenieść dane.
Mac lub PC musi być połączony z tą samą siecią przewodową lub bezprzewodową.
Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi migracji.

Â

Jeżeli chcesz przenieść dane z archiwum Time Machine lub z innego dysku, wybierz
„Z Time Machine lub innego dysku”, po czym kliknij w Dalej. Wybierz archiwum
lub dysk, z którego chcesz dokonać migracji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na ekranie.

Jeżeli nie zamierzasz używać ani zachowywać starego Maca, zalecamy usunięcie
autoryzacji tego komputera do odtwarzania muzyki, wideo lub książek, które zostały
kupione w iTunes Store. Usunięcie autoryzacji z komputera zapobiega odtwarzaniu
zakupionych utworów, wideo i książek audio przez inne osoby i zwalnia jedną
autoryzację do wykorzystania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wycofywaniu
autoryzacji, wybierz „Pomoc iTunes” z menu Pomoc w programie iTunes.

Krok 6:

Dostosuj wygląd biurka komputera i ustaw preferencje.

Wygląd biurka Mac OS X można łatwo zmieniać za pomocą programu Preferencje
systemowe. Jest to „centrum dowodzenia” dla większości ustawień iMaca. Wybierz
polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe lub kliknij w ikonę Preferencji
systemowych w Docku.

background image

16

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

Ważne: 

W preferencjach użytkowników i grup możesz włączyć możliwość zerowania

hasła — przydatną w sytuacji jego zapomnienia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej
o preferencjach systemowych, otwórz Centrum pomocy i wyszukaj hasła „preferencje
systemowe” lub nazwy określonych preferencji.