iMac - Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

background image

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

1

background image

8

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj

iMac został tak zaprojektowany, aby można było go szybko skonfigurować i zacząć
używać. Ten rozdział przeznaczony jest głównie dla użytkowników, którzy jeszcze nie
używali iMaca ani innych komputerów Mac.

Ważne: 

Przed podłączeniem iMaca przeczytaj uważnie instrukcję instalacji, a także

informacje dotyczące bezpieczeństwa, znajdujące się na stronie 68.

Doświadczeni użytkownicy prawdopodobnie posiadają już informacje wystarczające
do rozpoczęcia pracy. Wszyscy jednak powinni przejrzeć informacje, które zawiera
Rozdział 2, „Życie z iMakiem” na stronie 19, aby poznać nowe cechy iMaca.

Odpowiedzi na wiele pytań można znaleźć na komputerze w Centrum pomocy.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak korzystać z Centrum pomocy, zobacz „Uzyskiwanie
odpowiedzi na pytania” na stronie 34.

Przed rozpoczęciem pracy usuń folię ochronną z iMaca.

background image

9

Rozdział 1

Rozpakuj, skonfiguruj, używaj