iMac - Instalowanie pamięci

background image

Instalowanie pamięci:

1

Wyłącz iMaca, wybierając polecenie menu Apple () > Wyłącz.

2

Odłącz wszystkie przewody od iMaca, w tym także przewód zasilania.

3

Rozłóż miękki, czysty ręcznik lub materiał na stole lub innej powierzchni roboczej.
Trzymając iMaca za boki, połóż go ostrożnie ekranem w dół.

background image

40

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci

4

Unieś podstawkę i używając śrubokręta krzyżakowego odkręć trzy śruby na pokrywie
gniazd pamięci. Śrubokręt należy obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Śrubokręt
krzyżakowy

Podnieś
podstawkę

Pokrywa
gniazd
pamięci

®

5

Zdejmij pokrywę i odłóż ją na bok.

background image

41

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci

6

Wyciągnij zakładki z kieszeni pamięci.

7

Pociągnij za zakładki, aby wysunąć zainstalowany moduł. Wyjmij moduły pamięci, które
chcesz wymienić.

®

Wyciągnij zakładki

Pociągnij zakładkę

background image

42

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci

8

Wsuń nowe moduły pamięci do gniazd, wycięciem po lewej stronie, tak jak to
pokazano na rysunku.

Â

Jeśli instalujesz dodatkowe moduły pamięci, umieszczaj je w wolnych gniazdach.

Â

Jeśli wymieniasz zainstalowane moduły pamięci, umieszczaj je w kolejnych
gniazdach, zaczynając od gniazda znajdującego się najdalej ekranu.

9

Zdecydowanie i równo wepchnij każdy moduł do gniazda. Po prawidłowym wsunięciu
modułu usłyszysz kliknięcie.

10

Włóż zakładki do kieszeni pamięci.

®

Moduły pamięci

Włóż zakładkę

background image

43

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci

11

Zamontuj pokrywę i przykręć trzy utrzymujące ją śruby śrubokrętem krzyżakowym.

OSTRZEŻENIE: 

Pamiętaj, aby po instalacji pamięci przymocować pokrywę. Bez tej

pokrywy iMac nie będzie pracował poprawnie.

Śrubokręt
krzyżakowy

Podnieś
podstawkę

Pokrywa
gniazd
pamięci

®

12

Chwyć iMaca za boki, podnieś go i ustaw w pozycji stojącej. Następnie podłącz
wszystkie przewody oraz przewód zasilający.

13

Naciśnij przycisk włączania (®) z tyłu iMaca, aby go włączyć.

background image

44

Rozdział 3

Rozbudowa pamięci