iMac - Wymienianie baterii

background image

Wymienianie baterii

Do bezprzewodowej klawiatury Apple i myszy Apple Magic Mouse dołączone są dwie
baterie „paluszki” (AA). Możesz je wymienić i zastąpić bateriami alkalicznymi, litowymi
lub ładowalnymi.

Trzymaj pokrywę baterii i same baterie poza zasięgiem małych dzieci.

OSTRZEŻENIE: 

Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie. Nie mieszaj starych

baterii z nowymi. Nie mieszaj ze sobą baterii różnych typów (np. alkalicznych
z litowymi). Nie otwieraj baterii, nie nakłuwaj ich, nie instaluj ich odwrotnie ani nie
wystawiaj na działanie słońca, wysokich temperatur lub wody. Trzymaj baterie poza
zasięgiem małych dzieci.

Wymiana baterii w klawiaturze bezprzewodowej Apple:

1

Naciśnij przycisk włączania (®), aby wyłączyć klawiaturę.

2

Otwórz komorę baterii za pomocą monety.

Pokrywa komory baterii

background image

58

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

3

Włóż dwie baterie „paluszki” (AA) zgodnie z poniższą ilustracją.

Włóż baterie

4

Zamknij komorę baterii.

Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij przycisk włączania (®). Jeżeli lampka kontrolna
nie świeci, może być konieczna wymiana baterii. Poziom baterii można sprawdzić
w preferencjach klawiatury. Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje
systemowe, po czym kliknij w Klawiatura. Wskaźnik baterii znajduje się w lewym
dolnym rogu okna.

background image

59

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Wymiana baterii w myszy Apple Magic Mouse:

1

Użyj przełącznika Włącz/Wyłącz na dole myszy, aby ją włączyć.

2

Przesuń zamek w dół i zdejmij pokrywę baterii.

Zamek

Baterie

3

Włóż baterie znakiem (+) do góry, jak pokazano na powyższej ilustracji.

4

Załóż pokrywę baterii i włącz mysz.
Kliknij raz myszą Apple Magic Mouse, aby ponownie połączyć ją z iMakiem.

Aby sprawdzić status baterii, przesuń przełącznik Włącz/wyłącz (®), aby włączyć mysz.
Jeśli lampka kontrolna nie świeci, może to oznaczać konieczność wymiany baterii.
Poziom baterii można sprawdzić w preferencjach myszy. Wybierz polecenie menu
Apple () > Preferencje systemowe, po czym kliknij w ikonę Mysz. Poziom baterii jest
widoczny w dolnym lewym rogu okna.

background image

60

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie