iMac - Sprawdzanie sprzętu

background image

Sprawdzanie sprzętu

Jeżeli podejrzewasz problem sprzętowy iMaca, użyj programu Apple Hardware
Test, które pomoże ustalić, czy przyczyną są podzespoły komputera (np. pamięć lub
procesor).

Korzystanie z programu Apple Hardware Test:

1

Odłącz od komputera wszystkie urządzenia zewnętrzne, za wyjątkiem klawiatury oraz
myszy. Jeżeli do komputera podłączony jest przewód Ethernet, również go odłącz.

2

Uruchom ponownie iMaca, przytrzymując klawisz D.

3

Gdy pojawi się okno programu Apple Hardware Test, wybierz język, którego chcesz
używać.

4

Naciśnij klawisz Return lub kliknij w przycisk ze strzałką w prawo.

5

Gdy pojawi się główny ekran programu Apple Hardware Test (po około 45 sekundach),
postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

6

W przypadku wykrycia problemu, Apple Hardware Test wyświetli kod błędu. Zanotuj go
przed wykonaniem dalszych czynności. Jeżeli Apple Hardware Test nie wykryje błędów,
wówczas prawdopodobnie problem dotyczy oprogramowania.

Ważne: 

Jeżeli program Apple Hardware Test nie otwiera się po ponownym

uruchomieniu komputera, jeszcze raz uruchom komputer ponownie, trzymając
wciśnięte klawisze Command (x), Opcja i D, aby uruchomić ten program z Internetu.
Komputer musi być w tym celu podłączony do sieci zapewniającej dostęp do Internetu.

background image

57

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie