iMac - Problem – poznaj jego rozwiązanie

background image

Problem – poznaj jego

rozwiązanie

4

background image

46

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie

Podczas pracy z iMakiem mogą czasami pojawić się problemy. W dalszej części znajdują
się porady, które warto wypróbować w razie wystąpienia problemów. Więcej informacji
o sposobach rozwiązywania problemów można znaleźć w Centrum pomocy oraz na
witrynie wsparcia technicznego dla użytkowników iMaca, dostępnej pod adresem
www.apple.com/pl/support/imac.

Jeżeli podczas korzystania z iMaca wystąpi problem, jego usunięcie jest najczęściej
proste i szybkie. Zapisanie czynności wykonywanych przed wystąpieniem problemu
pomoże w zawężeniu zakresu możliwych przyczyn i znalezieniu rozwiązania. Rzeczy,
które mogą być ważne:

Â

Programy używane w chwili wystąpienia problemu. Problem związany tylko z jednym
programem może oznaczać, że ten program nie jest zgodny z zainstalowaną na
komputerze wersją systemu Mac OS X.

Â

Ostatnio zainstalowane oprogramowanie.

Â

Nowy sprzęt (taki jak dodatkowa pamięć lub urządzenia peryferyjne), który został
podłączony lub zainstalowany.

OSTRZEŻENIE: 

Nie próbuj otwierać iMaca. Jedynym wyjątkiem jest instalowanie

pamięci. Jeżeli wymaga naprawy, zobacz „Dodatkowe informacje, serwis i pomoc”
na stronie 64, gdzie znajdziesz informacje pozwalające skontaktować się z Apple lub
z autoryzowanym serwisem Apple. Za wyjątkiem pamięci, żadne części iMaca nie
mogą być wymieniane przez użytkownika.

background image

47

Rozdział 4

Problem – poznaj jego rozwiązanie