iMac - Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

background image

Uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

Więcej informacji o używaniu iMaca można znaleźć w Centrum pomocy oraz na stronie
internetowej www.apple.com/pl/support/imac.

Uzyskiwanie pomocy przy użyciu Centrum pomocy:

1

Kliknij w ikonę Findera, znajdującą się w Docku (czyli pasku ikon wzdłuż krawędzi
ekranu).

2

Kliknij w Pomoc (w pasku menu u góry ekranu) i wykonaj jedną z poniższych czynności:

Â

Wpisz pytanie lub poszukiwane słowo w polu wyszukiwania, po czym wybierz
jeden ze znalezionych tematów lub polecenie „Pokaż wszystkie tematy pomocy”, aby
zobaczyć listę wszystkich tematów pomocy dotyczących danej kwestii.

Â

Wybierz polecenie Centrum pomocy, aby otworzyć okno Centrum pomocy,
pozwalające na przeglądanie i przeszukiwanie tematów pomocy.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje o używaniu iMaca można znaleźć w następujących miejscach:

Więcej informacji

Zobacz

Instalowanie pamięci

„Rozbudowa pamięci” na stronie 37.

Rozwiązywanie problemów,
gdy pojawią się kłopoty
z iMakiem

„Problem – poznaj jego rozwiązanie” na stronie 45.

Uzyskiwanie pomocy
serwisowej i wsparcia
technicznego

„Dodatkowe informacje, serwis i pomoc” na stronie 64. Możesz
także odwiedzić stronę wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support.

Korzystanie z Mac OS X

Witryna Mac OS X: www.apple.com/pl/macosx. Możesz również
poszukać hasła „Mac OS X” w Centrum pomocy.

background image

35

Rozdział 2

Życie z iMakiem

Więcej informacji

Zobacz

Przejście z PC na Maca

Witryna internetowa „Za co pokochasz komputer Mac” pod
adresem www.apple.com/pl/getamac/whymac.

Korzystanie z programów iLife

Witryna programów iLife pod adresem www.apple.com/pl/ilife.
Możesz także uruchomić dowolny program iLife, otworzyć okno
pomocy i w polu wyszukiwania wpisać pytanie.

Zmiana preferencji
systemowych

Preferencje systemowe, wybierając z menu Apple (

K

) >

Preferencje systemowe. Możesz też poszukać hasła „preferencje
systemowe” w Centrum pomocy.

Korzystanie z kamery
FaceTime HD

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „FaceTime”.

Korzystanie z klawiatury lub
myszy

Otwórz Preferencje systemowe i kliknij w ikonę Klawiatura lub
Mysz. Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „mysz” lub
„klawiatura”.

Korzystanie z Wi-Fi

Witryna wsparcia technicznego dla użytkowników AirPort:
www.apple.com/support/airport. Możesz także otworzyć
Centrum pomocy i poszukać hasła „wi-fi”.

Korzystanie z bezprzewodowej
technologii Bluetooth

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Bluetooth”. Możesz
także zajrzeć na witrynę internetową pomocy technicznej dla
użytkowników Bluetooth, dostępną pod adresem www.apple.
com/pl/support/bluetooth.

Podłączanie drukarki

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „drukowanie”.

Podłączanie urządzeń FireWire
lub USB

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „FireWire” lub „USB”.

Łączenie z Internetem

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Internet”.

Monitory zewnętrzne

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „gniazdo monitora”
lub „tryb monitora docelowego”.

background image

36

Rozdział 2

Życie z iMakiem

Więcej informacji

Zobacz

Korzystanie z gniazda
Thunderbolt

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „Thunderbolt”.

Pilot Apple

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „pilot”.

Używanie napędu SuperDrive

Otwórz Centrum pomocy i poszukaj hasła „napęd optyczny”.

Dane techniczne

Witryna danych technicznych: www.apple.com/support/specs.
Możesz także otworzyć Informacje o systemie, wybierając
polecenie menu Apple (

K

) > Ten Mac i klikając w przycisk Więcej

informacji.

Pobieranie uaktualnień
oprogramowania

Uaktualnienia oprogramowania: wybierz polecenie menu Apple
(

K

) > Uaktualnienia.

Znajdowanie i pobieranie
programów na Maca

Mac App Store: wybierz polecenie menu Apple (

K

) > App Store.

Możesz także kliknąć w ikonę w Docku.

Wskazówki, pomoc techniczna
i instrukcje obsługi produktów
Apple

Witryna wsparcia technicznego Apple:
www.apple.com/pl/support.

background image

Centrum pomocy

RAM

www.apple.com/pl/store