iMac - Używanie Apple Magic Mouse

background image

Używanie Apple Magic Mouse

Mysz bezprzewodowa Apple Magic Mouse ma już zainstalowane dwie baterie AA
(„paluszki”) i jest połączona w parę z iMakiem. „Połączenie w parę” oznacza, że mysz
bezprzewodowa i iMac zostały ze sobą połączone i mogą się wzajemnie komunikować.

Lampka wskaźnika

Po pierwszym włączeniu myszy Magic Mouse lampka wskaźnika świeci przez 5 sekund,
wskazując w ten sposób, że baterie są naładowane, po czym gaśnie. Jeżeli po włączeniu
myszy lampka wskaźnika nie zaświeci się, może to oznaczać konieczność wymiany
baterii. Zobacz „Wymienianie baterii” na stronie 57.

Lampka wskaźnika

Przełącznik
Włącz/Wyłącz

background image

31

Rozdział 2

Życie z iMakiem

Łączenie myszy Apple Magic Mouse oraz komputera w parę

Gdy Apple Magic Mouse oraz iMac nie są połączone w parę, lampka wskaźnika miga.
Oznacza to, że mysz pracuje w trybie „wykrywalnym” i jest gotowa do połączenia
w parę z komputerem.

Łączenie myszy w parę z komputerem:

1

Użyj przełącznika Włącz/Wyłącz na dole myszy, aby ją włączyć.

2

Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje systemowe, po czym kliknij w Mysz.

3

Kliknij w przycisk „Skonfiguruj mysz Bluetooth”, znajdujący się w prawym dolnym rogu
okna.

4

Zaznacz na liście mysz bezprzewodową i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
wskazówkami.

Jeżeli nie połączysz myszy bezprzewodowej oraz iMaca w parę w ciągu 3 minut,
lampka wskaźnika zgaśnie, a mysz wyłączy się, aby oszczędzać baterie. Przestaw
ponownie przełącznik Włącz/Wyłącz, aby włączyć mysz i połączyć w parę ją oraz
iMaca. Po połączeniu w parę myszy i iMaca lampka wskaźnika będzie świecić światłem
ciągłym.

Używanie Apple Magic Mouse

Preferencje myszy pozwalają poznać gesty wielodotykowe Apple Magic Mouse oraz
dostosować sposób jej działania. Wybierz polecenie menu Apple () > Preferencje
systemowe, po czym kliknij w ikonę Mysz.

background image

32

Rozdział 2

Życie z iMakiem