iMac - Inne elementy iMaca

background image

Inne elementy iMaca

®

Przycisk włączania

Gniazdo zasilania

®

Dostęp do pamięci
(pod spodem)

Gniazdo
zabezpieczające

background image

25

Rozdział 2

Życie z iMakiem

Gniazdo zasilania
Do tego gniazda należy podłączyć przewód zasilania iMaca.

Gniazdo zabezpieczające
Poprzez podłączenie specjalnej linki (sprzedawanej osobno) pozwala zabezpieczyć
komputer przed kradzieżą.

®

Przycisk włączania
Służy do włączania oraz usypiania iMaca. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
umożliwia ponowne uruchomienie iMaca w przypadku wystąpienia problemów.

Dostęp do pamięci
Możesz zainstalować dodatkową pamięć. iMac został wyposażony w co najmniej 4 GB
pamięci, zainstalowanej w postaci dwóch modułów po 2 GB.

Z

Wi-Fi 802.11n (wewnątrz)
Połączenie z siecią bezprzewodową przy użyciu wbudowanej technologii AirPort
Extreme.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth® (wewnątrz)
Pozwala podłączać urządzenia bezprzewodowe, takie jak klawiatura bezprzewodowa
Apple, mysz Apple Magic Mouse, telefony komórkowe z obsługą Bluetooth, organizery
i drukarki.

background image

26

Rozdział 2

Życie z iMakiem