iMac - Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

iMac-maskinen inneholder ingen deler som kan byttes av brukeren, bortsett fra
tastaturet, musen og hukommelsen. Hvis iMac-maskinen trenger service, kontakter
du Apple eller leverer den til en Apple-autorisert serviceleverandør. Du finner mer
informasjon om iMac-maskinen på Internett, i det elektroniske Hjelp-systemet,
Systeminformasjon eller Apple Hardware Test.

Informasjon på Internett
Du finner mer informasjon om service og support på www.apple.com/no/support. Du
kan søke i AppleCare Knowledge Base, se etter programvareoppdateringer og få hjelp
på Apples diskusjonsforumer.

background image

63

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner og
problemløsingsinformasjon. Velg Hjelp > Hjelpsenter.

Systeminformasjon
Hvis du vil finne informasjon om iMac-maskinen, bruker du Systeminformasjon. Dette
programmet viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummer og
operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert og mye mer. Hvis du vil
åpne Systeminformasjon, velger du Apple () > Om denne maskinen fra menylinjen,
og deretter klikker du på Mer info.

AppleCare service og support

iMac-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel
hos en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan utvide dekningen ved å kjøpe
AppleCare Protection Plan. For å finne informasjon, kan du besøke www.apple.com/no/
support/products eller besøke nettstedadressen for landet ditt som vises nedenfor.

Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere
og starte programmer og grunnleggende problemløsing. Ring telefonnummeret
til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og
serienummeret for iMac-maskinen klart når du ringer.

Merk: De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen. Telefonavgifter
kan komme i tillegg.

background image

64

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner en
fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html