iMac - Problemer med Internett-forbindelsen

background image

Problemer med Internett-forbindelsen

Nettverksoppsettassistent-programmet på iMac kan hjelpe deg med å konfigurere en
Internett-forbindelse. Åpne Systemvalg, og klikk på Nettverk-symbolet. Klikk på «Hjelp
meg»-knappen for å åpne Nettverksoppsettassistent.

background image

59

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis du har problemer med Internett-forbindelsen, kan du utføre trinnene i denne
delen for tilkoblingstypen du bruker, eller du kan bruke Nettverksdiagnostikk.

Slik bruker du Nettverksdiagnostikk:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Nettverk, og klikk deretter på «Hjelp meg».

3

Klikk på Diagnostikk for å åpne Nettverksdiagnostikk.

4

Følg instruksjonene som vises på skjermen.
Hvis Nettverksdiagnostikk ikke kan finne og løse problemet, er det mulig at problemet
ligger hos Internett-leverandøren du forsøker å koble til, en ekstern enhet du bruker i
tilkoblingsprosessen, eller tjeneren du forsøker å få tilgang til. Du kan prøve trinnene
som følger.

Internett-tilkobling via DSL- eller kabelmodem eller lokalnettverk

Kontroller at alle modemkabler er koblet riktig til, inkludert modemets strømkabel,
kabelen fra modemet til iMac-maskinen og datakabelen fra vegguttaket til modemet.
Kontroller også kablene og strømforsyningsenhetene til Ethernet-huber og -rutere.

Slå DSL- eller kabelmodemet av, og slå det på igjen. Noen Internett-leverandører
anbefaler at du kobler modemet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av
strømuttaket. Hvis modemet har en nullstillingsknapp, trykker du på den enten før
du slår modemet av eller etter at du har slått det på igjen.

Viktig:

Instruksjoner som handler om modemer, gjelder ikke for tilkobling via

lokalnettverk. Lokalnettverksbrukere kan ha huber, svitsjer og tilkoblingsbokser som
brukere av DSL- og kabelmodem ikke har. Hvis lokalnettverksbrukere har problemer,
bør de kontakte nettverksadministratoren (ikke Internett-leverandøren).

background image

60

Kapittel 4

Problemer og løsninger

PPPoE-tilkobling

Hvis du ikke klarer å koble til Internett-leverandøren ved hjelp av PPPoE (Point to Point
Protocol over Ethernet), forsikrer du deg om at riktig informasjon er angitt i Nettverk-
valgpanelet.

Slik skriver du inn PPPoE -innstillinger:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Nettverk.

3

Klikk på Legg til (+) nederst i listen over nettverkstilkoblingstjenester, og velg PPPoE fra
Grensesnitt-lokalmenyen.

4

Velg et grensesnitt for PPPoE-tjenesten fra Ethernet-lokalmenyen. Velg Ethernet hvis du
kobler maskinen til et kablet nettverk. Velg Wi-Fi hvis du kobler maskinen til et trådløst
nettverk.

5

Klikk på Opprett.

6

Skriv inn informasjonen som du fikk fra tjenesteleverandøren, som kontonavn, passord
og PPPoE-tjenestenavn (hvis tjenesteleverandøren krever det).

7

Klikk på Ta i bruk for å aktivere innstillingene.

Nettverkstilkobling

Forsikre deg om at Ethernet-kabelen er koblet til iMac-maskinen og nettverket.
Kontroller kablene og strømforsyningene til Ethernet-huber og -rutere.

Hvis du har to eller flere maskiner som deler en Internett-forbindelse, bør du forsikre
deg om at nettverket er riktig satt opp. Du må finne ut om Internett-leverandøren gir
ut kun én IP-adresse eller én for hver datamaskin.

background image

61

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Hvis kun én IP-adresse blir oppgitt, må du ha en ruter som kan dele forbindelsen.
Slik deling kalles NAT (Network Address Translation). Hvis du trenger informasjon om
innstillinger, finner du det i dokumentasjonen som fulgte med ruteren, eller du kan
spørre den som satte opp nettverket du bruker.

En AirPort-basestasjon kan brukes til å dele én IP-adresse mellom flere datamaskiner.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en AirPort-basestasjon, kan du
se Hjelpsenter (klikk på Hjelp i menylinjen, og søk etter «airport»), eller gå til AirPort-
nettstedet på www.apple.com/no/support/airport.

Hvis tipsene over ikke er til hjelp, tar du kontakt med Internett-leverandøren eller
nettverksadministratoren.