iMac - Kontrollere at iMac gjenkjenner den nye hukommelsen

background image

Kontrollere at iMac gjenkjenner den nye hukommelsen

Når du har installert hukommelse, kontrollerer du at iMac-maskinen gjenkjenner den
nye hukommelsen.

Slik kontrollerer du hukommelsen som er installert i iMac-maskinen:

1

Start iMac-maskinen.

2

Når du ser Mac OS X-skrivebordet, velger du Apple () > Om denne maskinen.
Her kan du kontrollere den totale mengden hukommelse som er installert i
iMac-maskinen. Hvis du vil se mer detaljert informasjon om hvor mye hukommelse
som er installert i maskinen, åpner du Systeminformasjon ved å klikke på Mer info.

Hvis hukommelsen du har installert, ikke oppfyller spesifikasjonene (les side 38), vil
iMac-maskinen gi fra seg tre lydsignaler hvert femte sekund. Hvis dette skjer, slår du av
iMac-maskinen og går gjennom installeringsinstruksjonene en gang til for å forsikre
deg om at hukommelsen du har installert, er kompatibel med denne iMac-maskinen,
og at den er riktig installert. Hvis du fortsatt har problemer, tar du ut hukommelsen og
leser informasjonen som fulgte med da du kjøpte den. Du kan også ta kontakt med
leverandøren av hukommelsen.

background image

www.apple.com/no/macosx

Hjelpsenter

hjelp

www.apple.com/no/support