iMac - Bruke Apple Wireless Keyboard

background image

Bruke Apple Wireless Keyboard

Apple Wireless Keyboard, som leveres med to AA-batterier installert, er allerede
sammenkoblet med iMac-maskinen. Sammenkobling vil si at tastaturet og iMac-
maskinen er koblet sammen trådløst og kan kommunisere med hverandre.

Om indikatorlyset

LED-lyset på Apple Wireless Keyboard fungerer som batteriindikator og statuslys. Når
du slår på tastaturet, lyser LED-lyset i 5 sekunder. Dette betyr at batteriene fungerer.
Hvis du trykker på på/av-knappen (®) på det trådløse tastaturet og indikatorlyset ikke
lyser, er det mulig du må bytte ut batteriene. Les «Bytte batteriene» på side 56.

På/av-knapp

Indikatorlys

background image

29

Kapittel 2

Livet med iMac

Sammenkoble Apple Wireless Keyboard med iMac

Hvis Apple Wireless Keyboard ikke er sammenkoblet med iMac-maskinen, vil indikatorlyset
blinke for å indikere at tastaturet er i oppdagelsesmodus og klart til å sammenkobles
med iMac-maskinen.

Slik sammenkobler du det trådløse tastaturet med maskinen:

1

Trykk på på/av-knappen (®) for å slå på det trådløse tastaturet.

2

Velg Apple () > Systemvalg, og klikk deretter på Tastatur.

3

Klikk på «Konfigurer Bluetooth-tastatur…» nede til høyre.

4

Marker det trådløse tastaturet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Hvis du ikke sammenkobler tastaturet med iMac-maskinen før det har gått 3 minutter,
slås indikatorlyset og tastaturet av for å spare batteribrukstid. Trykk på på/av-knappen
(®) for å slå på tastaturet igjen, slik at du kan utføre en sammenkobling med iMac-
maskinen. Når du har utført sammenkoblingen mellom iMac-maskinen og tastaturet,
lyser indikatorlyset i 3 sekunder og slår seg deretter av.

Bruke Apple Wireless Keyboard

Tilpass Apple Wireless Keyboard i Tastatur-valgpanelet. Du kan endre spesialtastene, tilordne
tastatursnarveier til menykommandoer i Mac OS X-programmer eller i Finder, og mer.

Slik tilpasser du tastaturet:

1

Velg Apple () > Systemvalg.

2

Klikk på Tastatur, og klikk deretter på Tastatur eller Tastatursnarveier.

background image

30

Kapittel 2

Livet med iMac