iMac - Klargjøre iMac

background image

Klargjøre iMac

Følg disse trinnene for å gjøre iMac-maskinen klar til bruk. Vent med å slå på iMac-
maskinen til trinn 4.

Trinn 1:

Tre strømkabelen gjennom hullet i foten, koble den til strøminntaket på

baksiden av iMac-maskinen, og koble kabelen til strømnettet.

background image

11

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 2:

Hvis du vil ha tilgang til Internett eller et nettverk, kobler du den ene

enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på iMac-maskinen. Koble den
andre enden til et kabelmodem, et DSL-modem eller et nettverk.

iMac-maskinen er utstyrt med 802.11n Wi-Fi-teknologi for trådløs kommunikasjon.
Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer en trådløs forbindelse, velger du Hjelp fra
menylinjen og søker etter «wi-fi».

Hvis du skal bruke en oppringt forbindelse, må du bruke et eksternt USB-modem.
Koble modemet til en USB-port på iMac-maskinen, og koble deretter modemet til et
telefonuttak med en telefonkabel.

background image

12

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 3:

Slå på det trådløse tastaturet og den trådløse musen.

Trykk på på/av-knappen på høyre side av Apple Wireless Keyboard og skyv på bryteren
på undersiden av Apple Magic Mouse for å slå dem på.

Det trådløse tastaturet og den trådløse musen leveres med AA-batterier installert og
begge enhetene er allerede sammenkoblet med iMac-maskinen. Sammenkoblingen
gjør det mulig å kommunisere trådløst med iMac-maskinen.

På/av-knapp

Indikatorlys

Indikatorlys

På/av-bryter

Når du slår på tastaturet og musen for første gang, lyser indikatorlyset i 5 sekunder.
Dette betyr at det er strøm på batteriene. Hvis du ikke får slått på tastaturet eller
musen, kontrollerer du at det er satt inn batterier og at det er strøm på dem (les «Bytte
batteriene» på side 56).

Indikatorlyset blinker til du slår på iMac-maskinen og det har blitt etablert en forbindelse.

Merk: Hvis du har kjøpt et USB-tastatur eller en USB-mus, kobler du kabelen til en
USB-port (d) på baksiden av iMac.

background image

13

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 4:

Trykk på på/av-knappen (®) på baksiden av iMac-maskinen for å slå

maskinen på.

Du hører et lydsignal når iMac starter. Klikk på musen for å opprette en forbindelse
med iMac-maskinen.

®

®

®

Viktig:

Hvis tastaturet og musen ikke er sammenkoblet med iMac-maskinen, sammenkobler

du dem ved å følge instruksjonene på skjermen. Det er mulig du må klikke på musen en
gang for å opprette en forbindelse. Hvis du vil ha mer informasjon om sammenkobling,
leser du «Sammenkoble Apple Wireless Keyboard med iMac» på side 29.

background image

14

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 5:

Konfigurer iMac.

Første gang du slår på iMac-maskinen, starter oppsettassistenten. Oppsettassistent
hjelper deg med å velge Wi-Fi-nettverk, konfigurere en brukerkonto og overføre
informasjon fra en annen Mac eller PC. Du kan også overføre informasjon fra en
Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk.

Hvis du skal overføre fra en annen Mac, er det mulig at du må oppdatere programvaren
hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere ikke er installert på den andre Mac-
maskinen. Hvis du vil overføre fra en PC, laster du ned Overføringsassistent fra
www.apple.com/no/migrate-to-mac og installerer det på PC-en du vil overføre til.

Når du har startet oppsettassistenten på iMac-maskinen, kan du gå fra den midt i
prosessen hvis du trenger å oppdatere programvaren på den andre maskinen, og
deretter gå tilbake til iMac-maskinen for å fullføre klargjøringen.

Merk: Hvis du ikke vil bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon første gang
du starter iMac-maskinen, kan du gjøre det senere ved hjelp av Overføringsassistent.
Åpne Overføringsassistent i Verktøy-mappen i Launchpad. Hvis du trenger hjelp med
Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter «Overføringsassistent».

Slik klargjør du iMac-maskinen:

1

Følg instruksjonene i oppsettassistenten til du kommer til «Overfør informasjon til
denne maskinen»-skjermen.

2

Utfør en grunnleggende klargjøring, en klargjøring med overføring eller overfør
informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk:

Â

Hvis du vil utføre en enkel klargjøring, markerer du «Ikke overfør nå» og klikker
på Fortsett. Følg resten av instruksjonene for å velge det kablede eller trådløse
nettverket, opprette en konto og avslutte oppsettassistenten.

background image

15

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Â

Hvis du vil klargjøre maskinen og overføre informasjon, markerer du «Fra en annen Mac
eller PC» og klikker på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å markere Mac-
maskinen eller PC-en du vil overføre fra. Mac-maskinen eller PC-en må være koblet
til det samme kablede eller trådløse nettverket. Følg instruksjonene på skjermen for
overføring.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk,
markerer du «Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk» og klikker på
Fortsett. Marker sikkerhetskopien eller den andre disken som du vil overføre fra. Følg
instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis du ikke skal beholde eller bruke den andre maskinen, er det lurt å fjerne
autoriseringen på den slik at den ikke kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har
kjøpt fra iTunes Store. Når du fjerner autoriseringen på en maskin, hindrer du at andre
kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har kjøpt, og det frigjør en autorisering du
kan bruke på en annen maskin. Hvis du vil vite mer om fjerning av autorisering, velger
du iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

Trinn 6:

Tilpass skrivebordet og angi innstillinger.

Ved hjelp av Systemvalg kan du raskt få skrivebordet til å se ut slik du vil ha det.
Systemvalg er stedet hvor du finner de fleste innstillingene på iMac-maskinen. Velg
Apple () > Systemvalg fra menylinjen, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock.

Viktig:

Du kan angi et alternativ som nullstiller passordet i Brukere og grupper-

valgpanelet, i tilfelle du glemmer påloggingspassordet. Hvis du vil ha hjelp til
Systemvalg, kan du åpne Hjelpsenter og søke etter «systemvalg» eller navnet på
innstillingen du vil vite mer om.

background image

16

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå