iMac - Problemen met de draadloze communicatie

background image

Problemen met de draadloze communicatie

Als u problemen ondervindt met de draadloze communicatie, kunt u het volgende doen:

Â

Controleer of de computer of het netwerk waarmee u verbinding wilt maken actief is
en over een basisstation beschikt.

Â

Controleer of u de software op de juiste manier hebt geconfigureerd volgens de
instructies die u bij het basisstation of toegangspunt hebt ontvangen.

Â

Zorg ervoor dat uw iMac zich binnen het bereik van het basisstation van de andere
computer of het netwerk bevindt. Elektronische apparaten of metalen voorwerpen
kunnen interferentie veroorzaken met draadloze communicatie, waardoor het bereik kan
afnemen. De ontvangst wordt soms beter wanneer de iMac wordt verplaatst of gedraaid.

Â

Controleer de status in Wi-Fi-statusmenu (Z) in de menubalk. De signaalsterkte
wordt aangegeven met maximaal vier balkjes. Als het signaal zwak is, zet u de
computer op een andere plaats.

Â

Raadpleeg Helpcentrum (klik op 'Help' in de menubalk en zoek op “wi-fi”) of lees de
handleiding bij het draadloze apparaat voor meer informatie.