iMac - De locatie van het serienummer van de computer

background image

De locatie van het serienummer van de computer

Manieren om het serienummers van uw iMac te achterhalen:

Â

Kies Apple-menu () > 'Over deze Mac'. Klik vervolgens op het versienummer onder
de tekst 'Mac OS X' om achtereenvolgens het Mac OS X-versienummer, de buildversie
en het serienummer weer te geven.

Â

Kies Apple-menu () > 'Over deze Mac' en klik op 'Meer info'.

Â

Kijk op de onderzijde van de iMac-standaard.

background image

Helpcentrum

ergonomie

www.apple.com/nl/environment