iMac - Belangrijke veiligheidsinformatie

background image

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING:

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat brand, een

elektrische schok of ander letsel en andere schade veroorzaken.

Omgaan met de computer Plaats de iMac op een stabiel werkoppervlak. Duw geen
voorwerpen in de ventilatieopeningen.

Water en vochtige locaties Plaats geen dranken naast of op de iMac en vermijd
locaties waar het risico bestaat dat er vocht in de computer komt, zoals in de buurt
van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. Gebruik de iMac niet onder vochtige
weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist.

Voeding De enige manier om de stroomvoorziening volledig te onderbreken, is door het
netsnoer los te koppelen. Trek daarbij nooit aan het snoer, maar altijd aan de stekker. Koppel
het netsnoer altijd los voordat u de iMac opent om geheugen te installeren.

background image

69

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact (houd de kabel hierbij altijd vast
aan de stekker en niet aan het snoer) en koppel de Ethernet- of telefoonkabel los in de
volgende omstandigheden:

Â

U wilt geheugen toevoegen

Â

Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd

Â

U hebt iets in de behuizing gemorst

Â

De iMac is aan regen of zeer vochtige omstandigheden blootgesteld

Â

U hebt de iMac laten vallen of de behuizing is beschadigd

Â

U vermoedt dat de iMac onderhoud nodig heeft of gerepareerd moet worden

Â

U wilt de behuizing schoonmaken (doe dit altijd volgens de methode die wordt
beschreven op pagina 74)

Belangrijk:

De enige manier om de stroomvoorziening volledig te onderbreken, is door het

netsnoer los te koppelen. Zorg ervoor dat een van de uiteinden van het netsnoer zich altijd
binnen handbereik bevindt zodat u de iMac, indien nodig, direct kunt loskoppelen.

WAARSCHUWING:

Het netsnoer wordt geleverd met een randgeaarde netstekker.

Deze netstekker kan alleen worden aangesloten op een randgeaard stopcontact.
Als u de stekker niet kunt aansluiten op een stopcontact omdat dit niet is geaard,
moet u contact opnemen met een erkende elektricien om het stopcontact te laten
vervangen door een randgeaard stopcontact. Het gebruik van de randgeaarde
netstekker is van wezenlijk belang voor uw veiligheid.

background image

70

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Voedingsspecificaties:

Â

Voltage: 100 tot 240 V wisselstroom

Â

Elektrische stroom: maximaal 4 A

Â

Frequentie: 50 tot 60 Hz

Gehoorbeschadiging Als het volume van oordopjes of koptelefoons te hoog wordt
ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadig raken. Stel het volume daarom niet
te hoog in. Als u langere tijd naar geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan
wennen. Hierdoor lijkt het alsof het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar
kan uw gehoor toch worden beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw
oren hoort of als gesprekken dof klinken, mag u de koptelefoon niet meer gebruiken
en moet u uw gehoor laten testen. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor
beschadigd kan raken. Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende
manieren te beschermen:

Â

Gebruik oordopjes of een koptelefoon niet langdurig op hoog volume.

Â

Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond te
dringen.

Â

Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen spreken.

Risicovolle activiteiten Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening
van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen
of luchtverkeersleidingssystemen, of in andere situaties waarin problemen met het
gebruik van de computer kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige
schade aan zaken of het milieu.

background image

71

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Informatie over de muis, laserproduct van klasse 1

De Apple Magic Mouse is een laserapparaat van klasse 1 conform IEC 60825-1 A1 A2 en
21 CFR 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van afwijkingen conform lasernotificatie nr.
50 van 26 juli 2001.

Waarschuwing: Het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling. Voor uw eigen veiligheid moet u deze apparatuur
uitsluitend door een door Apple erkende serviceaanbieder laten onderhouden.

Een laserapparaat van klasse 1 is veilig in redelijkerwijs te verwachten
gebruiksomstandigheden, zoals beschreven in IEC 60825-1 en 21 CFR 1040. Zorg er
echter voor dat de laserstraal niet op iemands ogen wordt gericht.

Laserinformatie voor optische-schijfeenheden

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen en uitvoeren van bewerkingen

anders dan beschreven in de handleiding bij het apparaat kunnen leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.

De optische-schijfeenheid in de iMac bevat een laser die veilig is bij normaal gebruik,
maar die bij demontage schadelijk voor de ogen kan zijn. Voor uw eigen veiligheid
moet u deze apparatuur uitsluitend door een door Apple erkende serviceaanbieder
laten onderhouden.

Belangrijk:

Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij onoordeelkundig gebruik.

Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene met dit apparaat werken.
Voorkom dat kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van elektrische apparaten
en laat hen nooit netsnoeren aansluiten.

background image

72

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

Duw geen voorwerpen door de ventilatieopeningen in de

behuizing naar binnen. Dit kan gevaarlijk zijn en kan de computer beschadigen.

Probeer de computer niet zelf te repareren

De iMac heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen of repareren, met uitzondering
van het toetsenbord, de muis en het geheugen (zie “Geheugen installeren” op pagina 39).
Probeer de iMac niet te openen. Als uw iMac onderhoud nodig heeft, neemt u contact op
met Apple of met een door Apple erkende serviceaanbieder. Zie “Meer informatie, service
en ondersteuning” op pagina 64.

Als u de iMac opent of andere onderdelen dan geheugen installeert, kan de apparatuur
beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie op uw iMac.