iMac - iMac számítógépének beállítása

background image

iMac számítógépének beállítása

Kövesse az alábbi lépéseket az iMac számítógépének beállításához. Az iMac
számítógépének bekapcsolásával várja meg a 4. lépést.

1. lépés:

Fűzze át a tápkábelt az állvány nyílásán, dugja be az iMac

számítógépének hátulján lévő tápcsatlakozóba, majd dugja be a kábelt
egy konnektorba.

background image

11

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

2. lépés:

Az Internet vagy egy hálózat eléréséhez csatlakoztassa egy Ethernet-

kábel egyik végét az iMac számítógépének Ethernet-portjához. Csatlakoztassa
a másik végét egy kábelmodemhez, DSL-modemhez vagy egy hálózathoz.

Az iMac tartalmazza a 802.11n Wi-Fi technológiát a vezeték nélküli hálózatkezeléshez.
A vezeték nélküli kapcsolat beállításával kapcsolatos további információkért válassza
a Súgó lehetőséget a menüsorból, és keressen a „wi-fi” kifejezésre.

Betárcsázós kapcsolat használatához külső USB-modemre van szükség.
Csatlakoztassa az USB-modemet az iMac számítógépe USB-portjához, majd egy
telefonvezeték segítségével kösse össze a modemet a fali telefoncsatlakozóval.

background image

12

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

3. lépés:

Kapcsolja be a vezeték nélküli billentyűzetét és egerét.

Nyomja meg a bekapcsológombot az Apple vezeték nélküli billentyűzetének jobb
oldalán, és csúsztassa el az Apple Magic Mouse egerének alján található kapcsolót a
bekapcsoláshoz.

A vezeték nélküli billentyűzetében és egerében AA típusú akkumulátorok találhatók,
és párosítva vannak az iMac számítógépével. A párosítás lehetővé teszi, hogy azok
vezeték nélkül kommunikáljanak az iMac számítógépével.

Bekapcsológomb

Jelzőfény

Jelzőfény

Be/Ki kapcsoló

Amikor először kapcsolja be a billentyűzetet vagy egeret, a fény folyamatosan világít
5 másodpercig, jelezve, hogy az elemek töltöttsége megfelelő. Ha a billentyűzete
vagy az egere nem kapcsol be, akkor ellenőrizze, hogy az akkumulátorok megfelelően
vannak-e behelyezve (lásd: „Az akkumulátorok cseréje”, 57. oldal).

Ezután a jelzőfény villogni kezd, amíg be nem kapcsolja az iMac számítógépét, és
létre nem jön a kapcsolat.

Megjegyzés: Ha USB-billentyűzetet vagy USB-egeret vásárolt, akkor csatlakoztassa
a kábelt egy USB-porthoz (d) az iMac számítógép hátulján.

background image

13

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

4. lépés:

Nyomja meg a bekapcsológombot (®) az iMac hátulján.

Az iMac számítógépének bekapcsolásakor egy hang hallható. Kattintson az egerével,
hogy az összekapcsolódjon az iMac számítógépével.

®

®

®

Fontos:

Ha a billentyűzete és az egere nincs az iMac számítógépével párosítva,

végezze el a párosításukat a képernyőn megjelenő utasítások alapján. Előfordulhat,
hogy kattintania kell egyet az egérrel a kapcsolat létrehozásához. A párosítással
kapcsolatos további tudnivalókért lásd: „Az Apple vezeték nélküli billentyűzetének
párosítása az iMac számítógépével”, 29. oldal.

background image

14

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

5. lépés:

Az iMac konfigurálása.

Az iMac első bekapcsolásakor elindul a Beállítási asszisztens. A Beállítási asszisztens
segítséget nyújt a Wi-Fi hálózat megadásában, egy felhasználói fiók beállításában
és az adatok átvitelében egy másik Mac vagy PC számítógépről. Time Machine
biztonsági másolatból vagy másik lemezről is átvihet adatokat.

Ha egy másik Mac számítógépről költöztet át adatokat, lehetséges, hogy frissítenie
kell a szoftverét, ha a másik Mac gépen nincs telepítve Mac OS X 10.5.3 vagy újabb
verzió. PC számítógépről való költöztetéshez töltse le a Költöztető asszisztenst a
www.apple.com/migrate-to-mac webhelyről, és telepítse arra a PC számítógépre,
amelyről költöztetni kívánja az adatokat.

Miután elindította a Beállítási asszisztenst az iMac gépen, a művelet elvégzése közben
kilépés nélkül magára hagyhatja a számítógépet, átülhet a másik számítógéphez,
ha frissítenie kell a gép szoftvereit, majd visszatérhet az iMac számítógéphez, hogy
befejezze a telepítést.

Megjegyzés: Ha az iMac első indításánál nem használja a Beállítási asszisztenst az
információk átviteléhez, később a Költöztető asszisztens használatával teheti ezt meg.
Nyissa meg a Launchpad Segédprogramok mappájában lévő Költöztető asszisztens
segédprogramot. A Költöztető asszisztens használatával kapcsolatos segítségért
nyissa meg a Súgóközpontot, és keressen a „Költöztető asszisztens” kifejezésre.

Az iMac számítógép beállítása:

1

A Beállítási asszisztens alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat,
amíg el nem jut az „Adatok átvitele erre a Mac gépre” képernyőig.

2

Egyszerű telepítés, telepítés költöztetéssel, vagy adatok átvitele egy Time Machine
biztonsági másolatból vagy más lemezről:

background image

15

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

Â

Egyszerű telepítéshez jelölje ki a „Ne legyen átvitel” lehetőséget, majd kattintson
a Folytatás gombra. Kövesse a további utasításokat, és jelölje ki a vezetékes vagy
vezeték nélküli hálózatot, állítson be egy fiókot, és lépjen ki a Beállítási asszisztensből.

Â

A költöztetéssel végrehajtott telepítéshez jelölje ki a „Másik Mac gépről vagy PC-
ről” lehetőséget, majd kattintson a Folytatás gombra. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat annak a Mac vagy PC számítógépnek a kijelöléséhez,
amelyről költöztetni kívánja az adatokat. A Mac vagy PC számítógépnek ugyanazon
a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton kell lennie. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatásokat a költöztetés végrehajtásához.

Â

Ha egy Time Machine biztonsági másolatból vagy egy másik lemezről kíván adatokat
átvinni,
jelölje ki a „Time Machine biztonsági másolatból vagy másik lemezről”
lehetőséget, és kattintson a Tovább gombra. Jelölje ki a biztonsági másolatot vagy
azt a másik lemezt, amelyről költöztetni kívánja az adatokat. Kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatásokat.

Ha nem kívánja megtartani vagy használni a másik számítógépet, a legjobb, ha
visszavonja az engedélyeket az iTunes Store áruházban vásárolt zenék, videók
és hangoskönyvek lejátszására. A számítógép engedélyeinek visszavonásával
megakadályozza, hogy valaki más lejátssza az Ön által vásárolt zeneszámokat,
videókat vagy hangoskönyveket, és felszabadít egy további használati jogosultságot.
Az engedélyezés megszüntetésével kapcsolatos további információkért válassza az
iTunes alkalmazás Súgó menüjéből az iTunes súgó elemet.

background image

16

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

6. lépés:

Szabja testre az íróasztalt, és végezze el a beállításokat.

Az iMac legtöbb beállításának vezérlőközpontjául szolgáló Rendszerbeállítások
használatával gyorsan beállíthatja az asztalt a kívánt elrendezésre. Válassza az
Apple () > Rendszerbeállítások lehetőséget a menüsorban, vagy kattintson a
Rendszerbeállítások ikonra a Dock területén.

Fontos:

A Felhasználók és csoportok beállításaiban megadhatja a jelszó

visszaállításának lehetőségét arra az esetre, ha elfelejtené a bejelentkezési jelszavát.
A Rendszerbeállításokkal kapcsolatos segítségért nyissa meg a Súgóközpontot, és
keressen a „rendszerbeállítások” kifejezésre vagy arra a konkrét beállításra, amelyhez
segítségre van szüksége.