iMac - Memória beszerelése

background image

Memória beszerelése

Az iMac négy memóriafoglalattal rendelkezik. Ezek közül kettőben egy-egy legalább
2 GB méretű memóriamodul található. Telepíthet memóriát a szabad foglalatokba,
vagy lecserélheti a foglalatokban lévő memóriákat 2 GB vagy 4 GB méretű
memóriamodulokkal, 16 GB teljes memóriaméretig.

Apple memóriát a hivatalos Apple viszonteladótól, Apple kiskereskedelmi áruházból,
illetve a www.apple.com/store címen elérhető Apple Online Store áruházból vásárolhat.

FIGYELMEZTETÉS:

Mindig állítsa le az iMac számítógépét, és távolítsa el a tápkábelt

a memória telepítése előtt. Ne próbáljon meg memóriát telepíteni úgy, hogy az iMac
számítógépe be van dugva.

Memória telepítéséhez:

1

Kapcsolja ki az iMac számítógépét az Apple () > Kikapcsolás menüelem
kiválasztásával.

2

Húzza ki az összes kábelt (beleértve a tápkábelt is) az iMac számítógépéből.

3

Helyezzen egy puha, tiszta törölközőt vagy kendőt a munkafelületre. Fogja meg
az iMac számítógépének oldalait, és fektesse le úgy, hogy a képernyő a felületen
feküdjön, és a gép hátulja nézzen felfelé.

background image

40

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

4

Emelje meg az állványt, és egy Phillips #2 csavarhúzóval lazítsa meg a memóriafedél
három rögzítőcsavarját. Azokat az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el.

Phillips csavarhúzó

Emelje fel
az állványt

Memóriafedél

®

5

Távolítsa el a memóriafedelet, és tegye félre azt.

background image

41

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

6

Akassza ki a memóriarekeszben lévő füleket.

7

A memóriamodulok cseréjéhez húzza meg a fület a beszerelt memóriamodul
kiemeléséhez. Távolítsa el a cserélni kívánt memóriamodulokat.

®

Hajtsa ki a füleket

Húzza ki a fület

background image

42

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

8

Helyezze be az új memóriamodulokat a foglalatokba úgy, hogy a bevágások jobbra
essenek, az ábrán bemutatott módon.

Â

Ha további memóriamodulokat szerel be, akkor azokat a szabad foglalatokba
helyezze.

Â

Ha lecseréli a meglévő memóriamodulokat, akkor az új memóriamodult a kijelzőtől
legtávolabb lévő foglalatokba helyezze be.

9

Nyomja a modulokat határozottan és egyenletesen a foglalatba. Amikor a
memóriamodul megfelelően a helyére csúszik, egy halk kattanás hallható.

10

Hajtsa vissza a füleket a memóriarekeszbe.

®

Memóriamodulok

Hajtsa vissza

a fület

background image

43

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

11

Helyezze vissza a memóriafedelet, és húzza meg a három csavart egy #2-es
csillagcsavarhúzóval.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne felejtse el visszahelyezni a memóriafedelet, miután beszerelte

a memóriamodulokat. Az iMac számítógépe nem fog megfelelően működni a
memóriamodulok ajtaja nélkül.

Phillips csavarhúzó

Emelje fel
az állványt

Memóriafedél

®

12

Fogja meg az iMac számítógépét az oldalainál, és helyezze vissza álló helyzetbe.
Ezután csatlakoztassa a kábeleket (beleértve a tápkábelt is).

13

Nyomja meg a bekapcsológombot (®) az iMac hátulján a bekapcsoláshoz.

background image

44

3. fejezet

Frissítse a memóriáját