iMac - Az Apple Magic Mouse egér használata

background image

Az Apple Magic Mouse egér használata

Az Apple Magic Mouse egér két AA típusú akkumulátort használ, és párosítva van az
iMac számítógépével. A párosítás azt jelenti, hogy az Apple Magic Mouse egere és az
iMac vezeték nélkül csatlakoztatva vannak, és kommunikálnak egymással.

A jelzőfény

Amikor először kapcsolja be az Apple Magic Mouse egerét, a fény folyamatosan
világít 5 másodpercig, jelezve, hogy az akkumulátorok töltve vannak. Ha bekapcsolja
az egerét, és a jelzőfény nem világít, akkor előfordulhat, hogy ki kell cserélnie az
akkumulátorokat. További információ: „Az akkumulátorok cseréje”, 57. oldal.

Jelzőfény

Be/Ki kapcsoló

background image

31

2. fejezet

Élet az iMac számítógépével

Az Apple Magic Mouse egér párosítása az iMac számítógépével

Ha az Apple Magic Mouse egere nincs párosítva az iMac számítógépével, akkor a
jelzőfény villogni kezd, ami azt jelzi, hogy az egere felderítési módban van, és készen
áll az iMac számítógéppel való párosításra.

Az egér párosításához:

1

Csúsztassa el az egere alján lévő bekapcsológombot annak bekapcsolásához.

2

Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet, és kattintson az Egér
elemre.

3

Kattintson a „Bluetooth-egér beállítása…” elemre a jobb alsó sarokban.

4

Válassza ki a vezeték nélküli egerét, majd kövesse a képernyőn megjelenő
útmutatásokat.

Ha nem párosítja az egerét az iMac számítógépével három percen belül, akkor a
jelzőfény és az egér kikapcsol az akkumulátor élettartamának növelése érdekében.
Csúsztassa el a be-/kikapcsoló gombot az egerének ismételt bekapcsolásához, hogy
párosíthassa azt az iMac számítógépével. Miután sikeresen párosította az egerét az
iMac számítógépével, a jelzőfény folyamatosan világítani fog.

Az Apple Magic Mouse egér használata

Az Egér beállításaiban bővebb információkat tudhat meg az Apple Magic Mouse
egérrel használható Multi-Touch kézmozdulatokról, és módosíthatja az egér
működését. Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet, és kattintson
az Egér elemre.

background image

32

2. fejezet

Élet az iMac számítógépével