iMac - Tärkeitä turvallisuustietoja

background image

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: 

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai muun vahingon tai vamman.

Oikea käsittely Aseta iMac vakaalle työtasolle. Älä työnnä esineitä ilma-aukkoihin.

Vesi ja kosteat paikat Pidä iMac etäällä nesteistä, esimerkiksi juomista, pesualtaista,
kylpyammeista ja suihkutiloista. Suojaa iMac kosteudelta ja märältä säältä, kuten
sateelta, lumelta ja sumulta.

Virta Virta katkeaa kokonaan vain, kun virtajohto irrotetaan. Varmista, että vedät
pistokkeesta etkä johdosta. Irrota aina virtajohto, ennen kuin avaat tietokoneen
asentaaksesi muistia.

background image

67

Luku 5

Sokerina pohjalla

Irrota virtajohto (vetämällä pistokkeesta, ei johdosta) ja irrota ethernet-kaapeli tai
puhelinjohto, jos on kyseessä jokin seuraavista tilanteista:

Â

haluat lisätä muistia

Â

virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.

Â

tietokoneen päälle kaatuu nestettä

Â

iMac altistuu sateelle tai runsaalle kosteudelle

Â

iMac on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut

Â

epäilet iMacin tarvitsevan huoltoa tai korjausta

Â

haluat puhdistaa kotelon (käytä aina suositeltua menetelmää, katso sivu 71)

Tärkeää: 

Virta katkeaa kokonaan vain, kun virtajohto irrotetaan. Pidä ainakin toinen

virtajohdon pää käsillä niin, että voit tarvittaessa helposti irrottaa iMacin verkkovirrasta.

VAROITUS: 

Tämän tietokoneen virtajohdossa on maadoitettu pistoke. Pistoke sopii

vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos käyttämäsi pistorasia on maadoittamaton, ota
yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa pistorasian maadoitettuun pistorasiaan. Älä
väheksy maadoituksen merkitystä!

background image

68

Luku 5

Sokerina pohjalla

Virtatiedot:

Â

Jännite: 100–240 V vaihtovirta

Â

Virta: enintään 4 A

Â

Taajuus: 50–60 Hz

Kuulovauriot Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi heikentää
kuuloa pysyvästi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Ajan kuluessa voit
sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin, että se kuulostaa normaalilta, vaikka
se saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi soi tai kuulet puheen vaimeana, lopeta
kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin
kuulo voi vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat kuulon suojaamista seuraavasti:

Â

rajoittamalla nappikuulokkeiden tai kuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella

Â

välttämällä äänenvoimakkuuden nostamista peittämään meluisan ympäristön äänet

Â

vähentämällä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Erityisen riskialtis toiminta Tätä tietokonejärjestelmää ei ole suunniteltu käytettäväksi
ydinenergia-alan toiminnan, lentoliikenteen navigointi- ja tietoliikennejärjestelmien
tai lennonjohtojärjestelmien yhteydessä tai muussa sellaisessa käytössä, jossa
tietokonejärjestelmässä ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa kuoleman,
henkilövahingon tai vakavan ympäristöhaitan vaaran.

Tietoja hiiren luokan 1 laserista

Applen Magic Mouse on luokan 1 lasertuote noudattaen standardeja IEC60825-1 A1 A2
ja 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 lukuun ottamatta poikkeuksia, jotka ovat laserhuomautuksen
nro 50 (Laser Notice No. 50, 26. heinäkuuta 2001) mukaisia.

background image

69

Luku 5

Sokerina pohjalla

Varoitus: Tämän laitteen muokkaamisesta voi aiheutua vaarallinen altistus säteilylle.
Laitteen huolto on turvallisinta jättää Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Luokan 1 laser on turvallinen kohtuullisesti odotettavissa olevissa olosuhteissa,
kuten vaatimukset määritelty standardeissa IEC 60825-1 ja 21 CFR 1040. On kuitenkin
suositeltavaa, että lasersädettä ei suunnata kenenkään silmiin.

Tietoa optisten asemien laserista

VAROITUS: 

Muiden kuin laitteen käyttöoppaassa esitettyjen säätöjen tai toimintojen

suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

iMacin optinen asema sisältää laserin, joka on turvallinen normaalissa käytössä, mutta
joka voi olla haitallinen silmille, jos asema puretaan. Laitteen huolto on turvallisinta
jättää Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

Tärkeää: 

Sähkölaitteet voivat väärinkäytettyinä olla vaarallisia. Tämän ja

vastaavanlaisten tuotteiden käytön pitäisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa. Älä anna
lasten koskea sähkölaitteiden sisäosiin tai käsitellä kaapeleita.

VAROITUS: 

Älä koskaan työnnä esineitä tämän tuotteen kotelossa olevien

ilmanvaihtoaukkojen läpi. Tämä saattaa olla vaarallista ja voi vahingoittaa tietokonetta.

Älä suorita korjauksia itse

iMacissa ei ole muita käyttäjän huollettaviksi soveltuvia osia kuin näppäimistö,
hiiri ja muisti (lisätietoa kohdassa ”Muistin asentaminen” sivulla 39). Älä yritä avata
iMacia. Jos iMacisi tarvitsee huoltoa, ota yhteyttä Appleen tai Applen valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen. Katso ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 62.

background image

70

Luku 5

Sokerina pohjalla

Jos avaat iMacin ja asennat muita osia kuin muistin, saatat vahingoittaa tietokonetta.
iMacin rajoitettu takuu ei kata kyseisiä vahinkoja.