iMac - Ongelmat internet-yhteydessä

background image

Ongelmat internet-yhteydessä

iMacin Verkon käyttöönottoapuri auttaa sinua muodostamaan internet-yhteyden. Avaa
Järjestelmäasetukset ja osoita Verkko. Avaa Verkon käyttöönottoapuri osoittamalla
Avusta-painiketta.

background image

59

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Jos internet-yhteydessä on ongelmia, voit yrittää ratkaista ne tässä osiossa olevien
yhteystyypinmukaisten ohjeiden avulla tai voit käyttää Verkkodiagnostiikkaa.

Verkkodiagnostiikan käyttäminen:

1

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset.

2

Osoita Verkko ja Avusta.

3

Avaa Verkkodiagnostiikka osoittamalla Vianmääritys.

4

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.
Jos ongelmien ratkaiseminen Verkkodiagnostiikan avulla ei onnistu, ongelma saattaa
johtua internet-palveluntarjoajasta, johon yrität ottaa yhteyttä, ulkoisesta laitteesta,
jonka avulla yrität ottaa yhteyden internet-palveluntarjoajaan tai palvelimesta, jolle
yrität päästä. Kokeile seuraavia ohjeita.

Kaapelimodeemi-, DSL-modeemi- ja LAN-internet-yhteydet

Varmista, että kaikki modeemikaapelit ovat kunnolla paikoillaan, mukaan lukien
modeemin virtajohto, modeemin iMaciin yhdistävä kaapeli ja modeemin
puhelinpistorasiaan liittävä kaapeli. Tarkista myös kaikki ethernet-keskittimiin tai
-reitittimiin kytketyt kaapelit ja virtalähteet.

Kytke DSL- tai kaapelimodeemi pois päältä muutamaksi minuutiksi ja kytke se sitten
takaisin päälle. Jotkin internet-palveluntarjoajat suosittelevat modeemin virtajohdon
irrottamista. Jos modeemissasi on nollauspainike, voit painaa sitä ennen tai jälkeen
virran kytkemisen päälle ja pois.

Tärkeää: 

Modeemia koskevat ohjeet eivät koske lähiverkkokäyttäjiä. LAN-käyttäjät

saattavat käyttää keskittimiä, kytkimiä, reitittimiä ja liittimiä, joita kaapeli- tai DSL-
modeemien käyttäjillä ei ole. LAN-käyttäjien on otettava yhteys verkon ylläpitäjään
internet-palveluntarjoajan sijaan.

background image

60

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

PPPoE-yhteydet

Jos yhteyden ottaminen internet-palveluntarjoajaan PPPoE:tä käyttäen ei onnistu,
varmista, että olet syöttänyt oikeat tiedot Verkko-asetuksiin.

PPPoE-asetusten syöttäminen:

1

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset.

2

Osoita Verkko.

3

Osoita verkkoyhteyspalveluiden luettelon alareunassa olevaa lisäyspainiketta (+) ja
valitse Liitäntä-ponnahdusvalikosta PPPoE.

4

Valitse Ethernet-ponnahdusvalikosta liitäntä PPPoE-palvelulle.Jos muodostat yhteyden
ethernet-verkkoon, valitse Ethernet, tai jos muodostat yhteyden langattomaan
verkkoon, valitse Wi-Fi.

5

Osoita Luo.

6

Syötä palveluntarjoajalta saamasi tiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja PPPoE-
palvelun nimi (jos palveluntarjoaja edellyttää sitä).

7

Ota asetukset käyttöön osoittamalla Käytä.

Verkkoyhteydet

Varmista, että ethernet-kaapeli on kytketty iMaciin ja verkkoon.Tarkista kaikki ethernet-
keskittimiin ja -reitittimiin kytketyt kaapelit ja virtalähteet.

Jos internet-yhteys jaetaan kahden tai useamman tietokoneen kesken, varmista, että
verkkoasetukset on tehty sopivalla tavalla. Sinun on tiedettävä, tarjoaako internet-
palveluntarjoaja yhden vai useampia IP-osoitteita (yhden jokaiselle koneelle).

background image

61

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Jos käytössä on vain yksi IP-osoite, sinulla on oltava reititin, jolla osoitteen voi jakaa.
Osoitteen jakamisesta käytetään myös nimeä NAT (network address translation) tai
IP-osoitteenmuutos.Lisätietoja käyttöönotosta saat reitittimen mukana tulleesta
dokumentaatiosta tai verkon ylläpitäjältä.

AirPort-tukiasemaa voidaan käyttää yhden IP-osoitteen jakamiseen useiden
tietokoneiden kesken. Jos haluat tietoja AirPort-tukiaseman käyttämisestä, katso
Ohjekeskuksesta (osoita valikkorivillä Ohje ja etsi sanalla ”airport”) tai vieraile AirPort-
verkkosivustolla osoitteessa www.apple.com/fi/support/airport.

Jos ongelman ratkaiseminen näiden ohjeiden avulla ei onnistu, ota yhteyttä internet-
palveluntarjoajaan tai verkon ylläpitäjään.