iMac - Vigtige oplysninger om håndtering

background image

Vigtige oplysninger om håndtering

BEMÆRK:

Hvis du ikke følger disse instruktioner, risikerer du at beskadige iMac eller

andre genstande.

Driftsomgivelser Brug af iMac uden for dette temperaturudsnit kan påvirke ydeevnen:

Â

Driftstemperatur: 10° til 35° C

Â

Opbevaringstemperatur: -20° til 47° C

Â

Relativ luftfugtighed: 5% til 95% (ikke kondenserende)

Â

Maks. driftshøjde: 3048 m

Brug ikke iMac i områder, hvor der er store mængder støv i luften pga. cigaretrøg,
cigarrøg, askebægre, brændeovne eller pejse eller i nærheden af ultrasoniske
luftfugtere, der bruger ufiltreret vand fra hanen. Meget små luftbårne partikler, der
stammer fra rygning, madlavning, afbrænding eller brug af en ultrasonisk luftfugter
med ufiltreret vand kan i sjældne tilfælde komme ind i ventilationshullerne på iMac og
under særlige omstændigheder danne et mat lag på indersiden af den glasplade, der
dækker iMac-skærmen.

Tænde iMac Tænd aldrig iMac, hvis alle de interne og eksterne dele ikke er på plads.
Det kan være farligt, og du risikerer at beskadige computeren, hvis du bruger den,
selvom der mangler nogle dele.

Transportere iMac Før du løfter eller flytter iMac, skal du lukke den ned og afmontere
alle de kabler og ledninger, der er sluttet til den. Hvis du vil løfte eller flytte iMac, skal
du holde i siderne af den.

background image

73

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Bruge stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Når du tilslutter en enhed, skal du
sikre dig, at der ikke er snavs i porten, at stikket passer til porten, og at du holder stikket
korrekt i forhold til porten.

Bruge det optiske drev SuperDrive i iMac understøtter 12 cm standarddiske. Diske, der
ikke er runde eller er mindre end 12 cm, understøttes ikke.

Opbevare iMac Hvis du skal opbevare iMac i længere tid, skal du anbringe den et koldt
sted (ideelt ved 22° C).