iMac - Rengøre iMac

background image

Rengøre iMac

Følg disse retningslinjer for rengøring af iMac og tilhørende komponenter:

Â

Luk iMac ned, og afmonter alle kabler og ledninger.

Â

Brug en fugtig, blød, fnugfri klud til at rengøre kabinettet på iMac. Undgå, at der
kommer væske ind i eventuelle åbninger. Undgå at sprøjte væske direkte på
skærmen på iMac.

Â

Brug ikke aerosolspraydåser, opløsnings- eller slibemidler.

Rengøre skærmen

på iMac

Brug en ren, blød og fnugfri klud til at rengøre skærmen.

Du rengør skærmen på iMac på følgende måde:

Â

Luk iMac ned, og afmonter alle kabler og ledninger.

Â

Tør skærmen af med en ren, blød og fnugfri klud, der er fugtet med vand Undgå at
sprøjte væske direkte på skærmen.

background image

74

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Rengøre musen

Du skal måske rengøre musen jævnligt for at fjerne snavs og støv, der har samlet sig.
Brug en fnugfri klud, der er fugtet lidt med vand. Sørg for, at der ikke kommer væske
ind i åbninger, og brug ikke aerosolsprøjter, opløsningsmidler eller slibemidler.

Hvis du bruger en Apple-mus med kabel med iMac, skal du vende bunden i vejret på
musen og rulle kraftigt på rulleknappen med en ren, blød og fnugfri klud, så støv og
snavs rystes løs.