iMac - Problemer med trådløs kommunikation

background image

Problemer med trådløs kommunikation

Hvis der opstår problemer med trådløs kommunikation:

Â

Sørg for, at den computer eller det netværk, du vil oprette forbindelse til, fungerer og
er udstyret med en enhed, der giver adgang via trådløs kommunikation.

background image

62

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Sørg for, at softwaren er konfigureret i henhold til de instruktioner, der fulgte med
basen eller adgangspunktet.

Â

Sørg for, at iMac eller adgangsmodulet til netværket er inden for antennens
rækkevidde. Elektronisk udstyr og metalgenstande kan forstyrre den
trådløse kommunikation, så rækkevidden nedsættes. Du kan måske forbedre
modtagekvaliteten ved at dreje eller flytte iMac.

Â

Kontroller Wi-Fi-statusmenuen (Z) på menulinjen. Signalstyrken vises med op til fire
streger. Hvis signalstyrken er svag, kan du prøve at flytte computeren.

Â

Se Hjælpcenter (klik på Hjælp på menulinjen, og søg efter “wi-fi”). Du kan også finde
flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med den trådløse enhed.