iMac - Problemer, der forhindrer dig i at bruge iMac

background image

Problemer, der forhindrer dig i at bruge iMac

Hvis iMac ikke reagerer, eller markøren ikke flytter sig

Â

Sørg for, at Apple Wireless Keyboard eller Apple Magic Mouse er tændt, og at
batterierne er opladt. (Se ”Udskifte batterierne” på side 56.)
Hvis du bruger et USB-tastatur eller en USB-mus, skal du sikre dig, at de er tilsluttet.
Tag stikkene ud, og sæt dem i igen. Sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Â

Prøv at afbryde de programmer, der giver problemer. Hold tasterne Alternativ og
Kommando (x) nede, og tryk på esc-tasten. Hvis der vises en dialog, skal du vælge
programmet og klikke på Afbryd. Arkiver derefter dit arbejde i alle åbne programmer,
og start iMac igen for at sikre dig, at problemet er løst.

Â

Hvis du ikke kan afbryde programmet, skal du holde afbryderknappen (®) på
bagsiden af iMac nede i fem sekunder for at lukke computeren ned. Tag netledningen
ud af iMac. Monter derpå netledningen på ny, og tryk på afbryderknappen (®) på
iMac for at starte den.

background image

48

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis problemet ofte opstår ved brug af et bestemt program, skal du spørge
forhandleren, om programmet kan bruges med iMac.

Du kan finde oplysninger om den software, der fulgte med iMac, på
www.apple.com/dk/downloads.

Hvis problemet opstår ofte, kan du prøve at reparere disken, gendanne software fra en
sikkerhedskopi eller geninstallere systemsoftwaren vha. Mac OS X-hjælpeprogrammer
(se ”Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 50).

Hvis iMac fryser fast under start, eller der vises et symbol med et blinkende
spørgsmålstegn

Â

Vent nogle sekunder. Hvis iMac ikke starter efter en lille forsinkelse, skal du lukke
iMac ned ved at trykke på afbryderknappen (®) og holde den nede i omkring 5
sekunder, indtil computeren lukker ned. Derpå skal du holde Alternativtasten nede
og atter trykke på afbryderknappen (®) for at starte iMac igen. Bliv ved med at holde
Alternativtasten (z) nede, indtil iMac starter, og klik derefter på pilen under symbolet
for den harddisk, du vil bruge som startdisk.
Når iMac er startet, skal du åbne Systemindstillinger og klikke på Startdisk. Vælg en
lokal Mac OS X-systemmappe.

Â

Hvis problemet opstår ofte, kan det være nødvendigt at geninstallere systemsoftwaren
(se ”Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 50).

background image

49

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis iMac ikke starter

Â

Sørg for, at netledningen er sluttet til iMac og til en stikkontakt, der virker.

Â

Start computeren igen, og hold Kommandotasten (x) og R nede, indtil den er startet
igen. Når Mac OS X-hjælpeprogrammer vises, skal du vælge, om du vil reparere disken,
gendanne softwaren eller geninstallere Mac OS X og Apple-programmer. Du kan finde
flere oplysninger i ”Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 50.

Â

Tryk på afbryderknappen (®), og hold med det samme Kommandotasten (x),
Alternativtasten, P og R nede samtidig, indtil du hører startlyden anden gang. På den
måde nulstiller du parameterhukommelsen (PRAM).

Â

Hvis du for nylig har installeret hukommelse, og iMac afspiller nogle toner hvert
femte sekund, skal du sikre dig, at hukommelsen er installeret korrekt, og at den er
kompatibel med iMac. Prøv at fjerne den hukommelsesenhed, du har installeret, og
se, om iMac derefter kan starte (se side 38).

Â

Afmonter netledningen, og vent mindst 30 sekunder. Monter netledningen påny, og
tryk på afbryderknappen (®) igen for at starte iMac.

Â

Hvis du stadig ikke kan starte iMac, kan du i ”Yderligere oplysninger, service og support”
på side 63 læse, hvordan du kontakter Apple, hvis du har behov for service.

Hvis du har problemer med at indsætte en disk

Â

Skub disken ind i drevet med en jævn bevægelse, indtil fingrene rører kanten af iMac.

Â

Brug kun diske i standardstørrelse.

Hvis du har problemer med at skubbe en disk ud

Â

Slut alle programmer, der evt. bruger disken, og tryk derefter på tasten Skub ud (C)
på tastaturet.

background image

50

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Åbn et Findervindue, og klik på symbolet for Skub ud ved siden af disksymbolet i
indholdsoversigten, eller træk disksymbolet fra skrivebordet til papirkurven.

Â

Log ud fra din brugerkonto ved at vælge Apple () > Log “bruger” ud (dit kontonavn
vises på menuen) og derefter trykke på tasten Skub ud (C) på tastaturet.

Â

Start iMac igen, mens du holder knappen på musen nede.

Hvis du ikke kan rulle med musen

Â

Hvis du har en mus med en rullekugle, og den ikke ruller jævnt, eller hvis
rulleknappen ikke kan rulle opad, nedad eller fra side til side, skal du vende musen
om og rulle kraftigt med knappen, mens du renser den.

Â

Du kan finde flere oplysninger i ”Rengøre musen” på side 74.

Hvis indstillinger for dato og tid gentagne gange går tabt

Â

Du skal måske få udskiftet computerens interne sikkerhedsbatteri. Se ”Yderligere
oplysninger, service og support” på side 63, hvis du vil vide, hvordan du kontakter
Apple med henblik på service.