iMac - Bruge Apple Remote

background image

Bruge Apple Remote

Hvis der fulgte en Apple Remote med din iMac, kan du bruge den med Apple-
produkter, der har en indbygget infrarød (IR) modtager. Kontroller og afspil dvd-film og
musik fra iTunes-biblioteket, se lysbilledshow og forfilm m.m.

Op

Ned

Afspil/
pause

Menu

Venstre

Højre

Vælg

Du bruger fjernbetjeningen på følgende måde:

1

Tryk på Afspil/pause for at spille eller afbryde en sang, et lysbilledshow eller en film.

2

Tryk på knappen Højre eller Venstre for at hoppe til den næste eller forrige sang i
iTunes-biblioteket eller til det næste eller forrige kapitel på en dvd.

3

Hold Højre eller Venstre nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i en sang eller film.

4

Tryk på Op eller Ned for at justere lydstyrken.

background image

33

Kapitel 2

Livet med iMac

Danne par med Apple Remote

Par din Apple Remote med iMac eller et andet Apple-produkt. Når du har parret
iMac eller et andet Apple-produkt med fjernbetjeningen, kan du kun bruge den
fjernbetjening.

Du parrer fjernbetjeningen på følgende måde:

1

Gå tæt på iMac eller Apple-produktet (8 til 10 cm).

2

Peg med fjernbetjeningen på den infrarøde modtager foran på iMac eller Apple-
produktet.

3

Hold Højre og Menu nede i 5 sekunder.
Når du har parret fjernbetjeningen, vises der et kædesymbol på skærmen.

Du ophæver pardannelsen med fjernbetjeningen på iMac på følgende måde:

1

Vælg Apple () > Systemindstillinger på menulinjen.

2

Klik på Sikkerhed, og klik derefter på Slet pardannelse.
Med Apple TV eller andre Apple-produkter skal du holde Menu og Venstre nede for at
ophæve pardannelsen.

background image

34

Kapitel 2

Livet med iMac

Udskifte batteriet

Du indsætter batteriet igen på følgende måde:

1

Brug en mønt til at fjerne batteridækslet.

Batterirum

2

Indsæt et nyt CR2032-batteri med den positive pol (+) opad.

3

Sæt dækslet på plads igen, og brug en mønt til at stramme det.