iMac - Sætte iMac på vågeblus eller lukke den ned

background image

Sætte iMac på vågeblus eller lukke den ned

Når du er færdig med at arbejde med iMac, kan du sætte den på vågeblus eller lukke
den ned.

Sætte iMac på vågeblus

Hvis du skal være væk fra iMac mindre end et par dage, kan du sætte den på vågeblus.
Når iMac er på vågeblus, er skærmen mørk. Du kan hurtigt starte iMac, fordi den ikke
skal gennemføre hele startprocessen.

Du kan sætte iMac på vågeblus på en af følgende måder:

Â

Vælg Apple () > Vågeblus på menulinjen.

Â

Tryk på afbryderknappen (®) på bagsiden af iMac.

Â

Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på Energibesparelse, og vælg et interval
for vågeblus.

Â

Hold knappen Afspil/pause (’) på Apple Remote (ekstraudstyr) nede i omkring 3
sekunder.

background image

17

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du kan afbryde vågeblus på iMac på en af følgende måder:

Â

Tryk på en tilfældig tast på tastaturet.

Â

Klik med musen.

Â

Tryk på afbryderknappen (®) på bagsiden af iMac.

Â

Tryk på en tilfældig knap på Apple Remote (ekstraudstyr).

Når du afbryder vågeblus på iMac, er alle indstillinger i programmer, dokumenter og
Systemindstillinger de samme, som før du satte den på vågeblus.

Lukke iMac ned

Hvis du ikke skal bruge iMac i nogle dage, skal du lukke den ned. Vælg Apple () > Luk
ned. Du tænder iMac igen ved at trykke på afbryderknappen (®).

BEMÆRK:

Luk iMac ned, før du flytter den. Hvis du flytter iMac, mens harddisken

roterer, kan det beskadige harddisken, så du mister data, og så computeren ikke kan
starte.

background image
background image

www.apple.com/dk/macosx

Hjælpcenter

Mac OS X