iMac - Opstille iMac

background image

Opstille iMac

Følg disse trin ved opstilling af iMac. Vent til trin 4, før du tænder iMac.

Trin 1:

Før netledningen gennem hullet i foden, slut den til netstikket på bagsiden

af iMac, og slut derefter ledningen til en stikkontakt.

background image

11

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 2:

For at få adgang til internettet eller et netværk skal du slutte den ene

ende af et Ethernet-kabel til Ethernet-porten på iMac. Slut den anden ende til et
kabelmodem, et DSL-modem eller et netværk.

iMac leveres med 802.11n Wi-Fi-teknologi til trådløst netværk. Du kan få flere
oplysninger om, hvordan du indstiller en trådløs forbindelse, hvis du vælger Hjælp på
menulinjen og søger efter “wi-fi”.

Du skal have et eksternt USB-modem for at bruge en opkaldsforbindelse. Slut
modemmet til en USB-port på iMac, og brug en telefonledning til at slutte modemmet
til et telefonstik.

background image

12

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 3:

Tænd det trådløse tastatur og den trådløse mus.

Tryk på afbryderknappen på siden af Apple Wireless Keyboard, og skub kontakten i
bunden af Apple Magic Mouse for at tænde dem.

Det trådløse tastatur og den trådløse mus leveres med to AA-batterier installeret og er
parret med din iMac. Når de er parret, kan de kommunikere trådløst med iMac.

Afbryderknap

Indikatorlampe

Indikatorlampe

Afbryderknap

Første gang du tænder for tastaturet eller musen, lyser indikatorlampen i omkring 5
sekunder, hvilket betyder, at batterierne er i orden. Hvis tastaturet eller musen ikke
tændes, skal du kontrollere, om batterierne er installeret korrekt (se side “Udskifte
batterierne” på side 56).

Indikatorlampen blinker, indtil du tænder for iMac, og der er oprettet forbindelse.

Bemærk: Hvis du har købt et USB-tastatur eller en USB-mus, skal du slutte kablet til en
USB-port (d) på bagsiden af iMac.

background image

13

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 4:

Tryk på afbryderknappen (®) på bagsiden af iMac for at tænde den.

Du hører en tone, når du tænder iMac. Klik med musen for at oprette forbindelse til iMac.

®

®

®

Vigtigt:

Hvis tastaturet og musen ikke er parret med iMac, skal du følge vejledningen på

skærmen for at parre dem. Det kan være nødvendigt at klikke en gang med musen, for
der kan etableres en forbindelse. Du kan få flere oplysninger om parring på side “Parre
Apple Wireless Keyboard med iMac” på side 29.

background image

14

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 5:

Konfigurer iMac.

Første gang du tænder iMac, starter Indstillingsassistent. Indstillingsassistent hjælper
dig med at vælge Wi-Fi-netværket, indstille en brugerkonto og overføre oplysninger
fra en anden Mac eller pc. Du kan også overføre oplysninger fra en Time Machine-
sikkerhedskopi eller en anden disk.

Hvis du overfører fra en anden Mac, skal du evt. opdatere software, hvis der ikke er
installeret Mac OS X version 10.5.3 eller en nyere version på den anden Mac. Hvis du vil
overføre fra en pc, skal du hente Overførselsassistent fra www.apple.com/dk/migrate-
to-mac og installere det på den pc, du vil overføre oplysninger fra.

Når du har startet Indstillingsassistent på iMac, kan du forlade den midt i processen
uden at slutte den, flytte til den anden computer, hvis du har brug for at opdatere
softwaren, og derefter vende tilbage til iMac og færdiggøre indstillingen.

Bemærk: Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger,
første gang du starter iMac, kan du gøre det senere med Overførselsassistent.
Åbn Overførselsassistent i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad. Du kan
få hjælp til brug af Overførselsassistent ved at åbne Hjælpcenter og søge efter
“Overførselsassistent”.

Du indstiller iMac på følgende måde:

1

I Indstillingsassistent skal du følge instruktionerne på skærmen, indtil skærmen “Overfør
oplysninger til denne Mac” vises.

2

Foretag en standardindstilling eller en indstilling med overførsel, eller overfør
oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk:

background image

15

Kapitel 1

Klar, parat, start

Â

Du foretager en standardindstilling ved at vælge “Overfør ikke nu” og klikke på Fortsæt.
Følg resten af instruktionerne for at vælge kabelnetværket eller det trådløse netværk,
indstillle en konto og slutte Indstillingsassistent.

Â

Du foretager en indstilling med overførsel ved at vælge “Fra en anden Mac eller pc” og
klikke på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den Mac eller pc, du
vil overføre oplysninger fra. Din Mac eller pc skal være tilsluttet det samme netværk
med kabler eller trådløst. Følg instruktionerne til overførsel på skærmen.

Â

Hvis du vil overføre oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk,
skal du vælge “Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk” og klikke
på Fortsæt. Vælg den sikkerhedskopi eller den anden disk, som du vil overføre
oplysninger fra. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du ikke vil beholde eller bruge den anden computer, er det bedst at fjerne
godkendelsen af den gamle computer, så den ikke længere kan afspille musik, videoer
eller lydbøger, som du har købt fra iTunes Store. Hvis du fjerner godkendelsen af en
computer, kan sange, videoer og lydbøger, som du har købt, ikke afspilles af andre, og
du frigør en godkendelse til anden brug. Du kan få oplysninger om, hvordan du fjerner
godkendelsen, ved at vælge iTunes-hjælp på Hjælpemenuen i iTunes.

Trin 6:

Tilpas skrivebordet, og vælg personlige indstillinger.

Du kan nemt give skrivebordet det ønskede udseende vha. Systemindstillinger,
som er kommandocentralen til de fleste indstillinger på iMac. Vælg Apple () >
Systemindstillinger på menulinjen, eller klik på symbolet for Systemindstillinger i Dock.

background image

16

Kapitel 1

Klar, parat, start

Vigtigt:

Du kan i Brugere & grupper vælge en indstilling, så det er muligt at nulstille

log ind-adgangskoden, hvis du glemmer den. Du kan få hjælp til systemindstillinger,
hvis du åbner Hjælpcenter og søger efter “systemindstillinger” eller efter navnet på det
vindue, du vil have hjælp til.