iMac - Kontrola rozpoznání nové paměti

background image

Kontrola rozpoznání nové paměti

Po instalaci paměti se ujistěte, že iMac rozpoznal novou paměť.

Kontrola instalované paměti v počítači:

1

Zapněte iMac.

2

Po zobrazení plochy Mac OS X vyberte příkaz Apple () > O tomto Macu.
Uvidíte celkové množství paměti instalované v počítači. Chcete-li zobrazit podrobný
rozpis instalované paměti, můžete otevřít Informace o systému kliknutím na tlačítko
Další informace.

Pokud instalovaná paměť nevyhovuje specifikaci (viz stránce 38), iMac zahraje každých
pět sekund sekvenci tří tónů. Pokud nastane tato situace, vypněte iMac a podle
pokynů pro instalaci ověřte, zda je paměť kompatibilní s počítačem iMac a zda je
správně nainstalována. Pokud potíže přetrvají, vyjměte paměť a nahlédněte do její
dokumentace, případně kontaktujte prodejce paměti.

background image

Centrum nápovědy

nápověda

www.apple.com/support