iMac - Instalace paměti

background image

Instalace paměti

iMac má čtyři paměťové pozice. Dvě z nich jsou osazeny paměťovými moduly
s kapacitou minimálně 2 GB. Rozšíření paměti můžete instalovat do volných pozic
nebo můžete vyměnit stávající paměťové moduly. Lze použít 2 GB nebo 4 GB
paměťové moduly a rozšířit paměť až na 16 GB.

Dodatečnou paměť Apple můžete koupit u autorizovaného prodejce Apple,
v místním obchodu Apple Retail Store nebo v online obchodu Apple Store na
adrese www.apple.com/store.

VAROVÁNÍ:

Před instalací paměti vždy iMac vypněte a odpojte síťový kabel. Nikdy

neinstalujte paměť, dokud je iMac zapojen do zásuvky.

Instalace paměti:

1

Vypněte iMac příkazem Apple () > Vypnout.

2

Odpojte od počítače iMac všechny kabely a napájecí šňůru.

3

Položte na pracovní plochu měkký čistý ručník. Uchopte iMac za okraje a položte jej
monitorem dolů.

background image

40

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

4

Zvedněte stojan a s užitím křížového šroubováku č. 2 uvolněte tři přidržovací šrouby
na krytu paměti. Vyšroubujte je proti směru hodin.

Křížový šroubovák

Zvedněte
stojan

Dvířka
přístupu
k paměti

®

5

Odejměte kryt paměti a odložte jej na stranu.

background image

41

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

6

Rozbalte pásky v paměťové přihrádce.

7

Chcete-li vyměnit stávající paměťové moduly, vysuňte je tahem za pásek. Vyjměte
paměťové moduly, které chcete vyměnit.

®

Rozbalte pásek

Vytáhněte pásek

background image

42

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

8

Zasuňte do pozic nové paměťové moduly tak, aby jejich drážky směřovaly doprava,
jak je znázorněno na obrázku.

Â

Pokud instalujete rozšiřující paměťové moduly, zasuňte je do volných pozic.

Â

Pokud vyměňujete instalované paměťové moduly, zasuňte nové paměťové moduly
do pozic nejdále od monitoru.

9

Každý paměťový modul pevně a rovnoměrně zatlačte do pozice. Při správném
usazení modulu uslyšíte slabé cvaknutí.

10

Sbalte pásky do paměťové přihrádky.

®

Paměťové moduly

Sbalte pásek

background image

43

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

11

Vraťte kryt paměti na původní místo a křížovým šroubovákem č. 2 utáhněte tři
přidržovací šrouby.

VAROVÁNÍ:

Po instalaci paměti nezapomeňte vrátit na místo kryt paměti. Bez krytu

paměti nebude váš iMac správně fungovat.

Křížový šroubovák

Zvedněte
stojan

Dvířka
přístupu
k paměti

®

12

Uchopte iMac za okraje a otočte jej do původní polohy. Znovu připojte kabely
a napájecí šňůru.

13

Zapněte iMac stisknutím zapínacího tlačítka (®) na zadní straně.

background image

44

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť