iMac - Uspání nebo vypnutí počítače iMac

background image

Uspání nebo vypnutí počítače iMac

Po ukončení práce můžete počítač iMac uspat nebo vypnout.

Uspání počítače iMac

Pokud se od počítače iMac chcete vzdálit jen na několik dnů, přepněte jej do režimu
spánku. Pokud je iMac v režimu spánku, jeho obrazovka je zhasnutá. Tento režim
umožňuje rychlé probuzení počítače iMac a vynechání startovacího procesu.

Chcete-li iMac uspat, proveďte jedno z následujícího:

Â

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Uspat.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) na zadní straně iMacu.

Â

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému, klikněte na Úsporu energie
a nastavte čas spánku.

Â

Po dobu 3 sekund přidržte stisknuté tlačítko Přehrát/Pozastavit (’) na volitelně
dodávaném ovladači Apple Remote.

Chcete-li probudit iMac ze spánku, proveďte jedno z následujícího:

Â

Stiskněte kteroukoliv klávesu na klávesnici.

Â

Klikněte tlačítkem myši.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) na zadní straně iMacu.

Â

Stiskněte kterékoliv tlačítko na volitelně dodávaném ovladači Apple Remote.

Po probuzení počítače iMac jsou všechny vaše aplikace, dokumenty a nastavení
ve stejném stavu jako před uspáním.

background image

17

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Vypnutí počítače iMac

Nebudete-li iMac používat déle než několik dnů, vypněte jej. Vyberte příkaz
Apple () > Vypnout. Chcete-li iMac znovu zapnout, stiskněte zapínací tlačítko (®).

UPOZORNĚNÍ:

iMac vždy vypněte před přesunutím na jiné místo. Přesouvání

počítače iMac s roztočeným pevným diskem může vést k poškození pevného
disku, ztrátě dat nebo nemožnosti z pevného disku nastartovat.

background image
background image

www.apple.com/macosx

Centrum nápovědy

Mac OS X