iMac - Nastavení počítače iMac

background image

Nastavení počítače iMac

Při uvedení počítače iMac do provozu postupujte podle následujících kroků.
Nezapínejte iMac dříve než v kroku 4.

Krok 1:

Provlékněte napájecí šňůru otvorem ve stojanu, zapojte ji do napájecího

rozhraní na zadní straně počítače a do zásuvky elektrického rozvodu.

background image

11

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 2:

Chcete-li získat přístup k Internetu nebo do sítě, připojte jeden konec

ethernetového kabelu do ethernetového rozhraní počítače iMac. Druhý konec
připojte do kabelového či DSL modemu nebo do sítě.

iMac se dodává s technologií Wi-Fi (802.11n) pro bezdrátové připojení k síti. Další
informace o nastavení bezdrátového připojení zobrazíte, vyberete-li v řádku nabídek
volbu Nápověda vyhledáte heslo „wi-fi“.

Chcete-li použít telefonní připojení, budete potřebovat externí USB modem. Připojte
modem do USB rozhraní počítače iMac a s užitím telefonního kabelu do telefonní
zásuvky.

background image

12

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 3:

Zapněte bezdrátovou klávesnici a myš.

Zapněte bezdrátovou klávesnici Apple stiskem zapínacího tlačítka na pravé straně
a zapněte myš Apple Magic Mouse posunutím přepínače na spodní straně.

Bezdrátová klávesnice a myš jsou dodávány s předinstalovanými tužkovými bateriemi
a jsou již spárovány s počítačem. Párování umožňuje jejich bezdrátovou komunikaci
s počítačem iMac.

Zapínací tlačítko

Světelná kontrolka

Světelná kontrolka

Přepínač Zapnuto/Vypnuto

Při prvním zapnutí klávesnice nebo myši svítí světelná kontrolka nepřerušeně po dobu
5 sekund, což značí, že je v bateriích dostatek energie. Pokud se klávesnice nebo myš
nezapne, ujistěte se, že jsou správně vloženy baterie (viz „Výměna baterií” na stránce 56).

Světelná kontrolka bliká, dokud nezapnete iMac a není ustaveno propojení.

Poznámka: Pokud máte USB klávesnici nebo myš, připojte jejich kabel k USB (d)
rozhraní na zadní straně počítače iMac.

background image

13

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 4:

Zapněte iMac stisknutím zapínacího tlačítka (®) na zadní straně.

Při zapnutí počítače iMac zazní tón. Kliknutím myší navažte propojení s počítačem.

®

®

®

Důležité:

Není-li vaše klávesnice a myš spárována s počítačem iMac, spárujte je podle

pokynů na obrazovce. Propojení bude možná vyžadovat kliknutí na tlačítko myši.
Další informace o párování viz „Párování bezdrátové klávesnice Apple s počítačem
iMac” na stránce 29.

background image

14

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Krok 5:

Nastavte iMac.

Při prvním spuštění počítače iMac se otevře Průvodce nastavením. Průvodce
nastavením vám pomůže zadat parametry Wi-Fi sítě, nastavit uživatelský účet
a přenést informace z jiného Macu nebo PC. Také zde můžete přenést informace ze
zálohy Time Machine nebo z jiného disku.

Pokud přenášíte data z jiného Macu, ve kterém není nainstalován systém
Mac OS X verze 10.5.3 nebo novější, je možné, že budete muset jeho software
aktualizovat. Chcete-li přenést data z PC, stáhněte si Průvodce přenosem dat ze stránky
www.apple.com/migrate-to-mac a nainstalujte jej do PC, z nějž chcete data přenést.

Spuštěného Průvodce nastavením v iMacu nemusíte ukončovat – můžete jej nechat
běžet, přejít k druhému počítači, aktualizovat v něm software a poté se vrátit k iMacu
a dokončit nastavení.

Poznámka: Nepřenesete-li data pomocí Průvodce nastavením při prvním spuštění
iMacu, můžete tak učinit i později v Průvodci přenosem dat. Průvodce přenosem dat lze
otevřít ve složce Utilitity na Launchpadu. Potřebujete-li nápovědu k Průvodci přenosem
dat, otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Průvodce přenosem dat“.

Při nastavení iMacu postupujte takto:

1

V Průvodci nastavením se řiďte pokyny na obrazovce, dokud nedojdete na obrazovku
„Přenést data do tohoto Macu“.

2

Proveďte základní nastavení, nastavení s přenosem dat nebo přenos dat ze zálohy
Time Machine nebo z jiného disku:

Â

Chcete-li provést základní nastavení, vyberte volbu „Nyní nepřenášet“ a klikněte na
Pokračovat. Podle zbývajících pokynů vyberte kabelovou nebo bezdrátovou síť,
nastavte uživatelský účet a ukončete Průvodce nastavením.

background image

15

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Â

Chcete-li provést nastavení s přenosem dat, vyberte „Z jiného počítače Mac nebo PC“
a klikněte na Pokračovat. Podle pokynů na obrazovce vyberte Mac nebo PC, z nichž
chcete data přenést. Tento Mac nebo PC musí být připojeny ke stejné kabelové
nebo bezdrátové síti. Přeneste data podle pokynů na obrazovce.

Â

Chcete-li přenést informace ze zálohy Time Machine nebo z jiného disku, vyberte volbu
„Ze zálohy Time Machine nebo z jiného disku“ a klikněte na Pokračovat. Vyberte zálohu
nebo jiný disk, z kterého chcete data přenést. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nemáte-li v úmyslu ponechat si starší počítač a dále jej využívat, bude nejlepší,
když zrušíte jeho autorizaci pro přehrávání hudby, videa a audioknih zakoupených
v iTunes Store. Deautorizací počítače zabráníte tomu, aby zakoupené skladby, videa
a audioknihy přehrával někdo jiný, a zároveň autorizaci uvolníte pro jiné využití.
Informace o deautorizaci naleznete v nápovědě pro iTunes.

Krok 6:

Přizpůsobte si pracovní plochu a nastavte předvolby.

Plochu můžete rychle přizpůsobit svým představám pomocí Předvoleb systému –
ovládacího centra pro většinu nastavení počítače iMac. Z řádku nabídek vyberte příkaz
Apple () > Předvolby systému nebo klikněte na ikonu Předvolby systému v Docku.

Důležité:

V předvolbách Uživatelé a skupiny můžete nastavit volbu, která vám

umožní resetovat přihlašovací heslo v případě, že je zapomenete. Chcete-li zobrazit
nápovědu k Předvolbám systému, otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo
„předvolby systému“ nebo konkrétní předvolbu, k níž potřebujete nápovědu.

background image

16

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění