iMac - Příprava, nastavení, spuštění

background image

Příprava, nastavení, spuštění

1

background image

8

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

iMac je navržen tak, aby jej uživatelé mohli snadno uvést do provozu a okamžitě začít
používat. Pokud je toto vaše první setkání s počítačem iMac nebo dosud nemáte
žádné zkušenosti s počítači Mac obecně, bude pro vás tato kapitola velice užitečná.

Důležité:

Než zapojíte iMac do zásuvky, přečtěte si všechny instalační pokyny v této

kapitole a bezpečnostní pokyny viz stránce 68.

Jste-li zkušenými uživateli, je možné, že víte dost a můžete rovnou začít. Určitě si
přečtěte Kapitola 2, „Život s počítačem iMac” na stránce 19, kde se seznámíte s novými
funkcemi vašeho iMacu.

Odpovědi na řadu otázek naleznete přímo ve svém iMacu v Centru nápovědy.
Informace o Centru nápovědy viz „Odpovědi na vaše dotazy” na stránce 34.

Než uvedete iMac do provozu, odstraňte z něj všechny ochranné fólie.

background image

9

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění