iMac - Potíže s bezdrátovou komunikací

background image

Potíže s bezdrátovou komunikací

Máte-li potíže s bezdrátovou komunikací:

Â

Ujistěte se, že je počítač i požadovaná síť aktivní a má bezdrátový přístupový bod.

Â

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili software podle pokynů dodaných se
základnou nebo přístupovým bodem.

Â

Přesvědčte se, že je váš iMac umístěn v dosahu antény druhého počítače nebo
přístupového bodu sítě. Elektronická zařízení nebo kovové konstrukce v blízkém
okolí mohou rušit bezdrátovou komunikaci nebo omezovat její dosah. Příjem lze
někdy zlepšit přemístěním nebo pootočením počítače iMac.

background image

62

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Â

Podívejte se na stavovou nabídku Wi-Fi (Z) v řádku nabídek. Zobrazí se až čtyři
proužky indikující sílu signálu. Pokud je signál slabý, zkuste změnit místo.

Â

Další informace najdete v Centru nápovědy (v řádku nabídek klikněte na
nabídku Nápověda a vyhledejte heslo „wi-fi“). Přečtěte si rovněž pokyny
uvedené v dokumentaci bezdrátového zařízení.