iMac - Kontrola problémů s hardwarem

background image

Kontrola problémů s hardwarem

Máte-li podezření na problém související s hardwarem, použijte aplikaci Apple Hardware
Test, která vám pomůže zjistit, zda nenastala chyba v některé z komponent iMacu.

Chcete-li spustit Apple Hardware Test:

1

Odpojte od iMacu veškerá externí zařízení kromě klávesnice a myši. Pokud je
k počítači připojen ethernetový kabel, odpojte jej také.

2

Restartujte iMac se stisknutou klávesou D.

3

Když se objeví obrazovka s výběrem aplikace Apple Hardware Test, vyberte jazyk,
který chcete používat.

4

Stiskněte klávesu Return nebo klikněte na šipku doprava.

5

Po objevení hlavní obrazovky aplikace Apple Hardware Test (přibližně po 45 sekundách),
postupujte podle pokynů na obrazovce.

6

Pokud Apple Hardware Test zjistí nějaké potíže, zobrazí kód chyby. Než vyhledáte
podporu, tento kód si poznamenejte. Pokud Apple Hardware Test nezjistí chybu
hardwaru, mohou potíže souviset se softwarem.

background image

56

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Důležité:

V případě, že se okno Apple Hardware Test po restartu nezobrazí, restartujte

počítač se stisknutou kombinací kláves Cmd (x)-Alt-D. Tím získáte přístup k softwaru
Apple Hardware Test na Internetu. Počítač musí být připojen k síti s přístupem
k Internetu.