iMac - Další informace, servis a podpora

background image

Další informace, servis a podpora

iMac nemá vyjma klávesnice, myši a paměti žádné součásti, které by mohl uživatel
svépomocně vyměnit. Pokud potřebujete servis, obraťte se na společnost Apple
nebo svůj iMac svěřte poskytovateli autorizovaného servisu Apple. Další informace
o počítači iMac naleznete online, v nápovědě na obrazovce, v Informacích o systému
nebo je získáte pomocí aplikace Apple Hardware Test.

Online zdroje
Online informace o servisu a podpoře naleznete na adrese www.apple.com/support.
Prohledejte databázi AppleCare Knowledge Base, vyhledejte případné aktualizace
nebo se poraďte na diskusních fórech věnovaných produktům Apple.

Nápověda na obrazovce
Odpovědi na své otázky, pokyny a informace o řešení potíží můžete mnohdy najít
v Centru nápovědy. Vyberte volbu Nápověda > Centrum nápovědy.

Informace o systému
Pro získání informací o počítači iMac použijte aplikaci Informace o systému. Ukáže
vám, jaký hardware a software je nainstalován, jaké je sériové číslo a verze operačního
systému, kolik paměti je nainstalováno a podobně. Chcete-li otevřít Informace
o systému, v řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > O tomto počítači Mac
a klikněte na Více informací.

background image

64

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Servis a podpora AppleCare

iMac je dodáván s 90denním nárokem na technickou podporu a dvouletou zárukou
pokrývající opravu hardwaru v prodejnách Apple Store nebo u poskytovatele
autorizovaného servisu Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit
zakoupením rozšíření AppleCare Protection Plan. Informace naleznete na adrese
www.apple.com/support/products nebo na webových stránkách pro příslušnou
zemi uvedených níže.

Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare vám pomůže s instalací
a otevřením aplikací nebo s řešením základních potíží. Volejte číslo nejbližšího
střediska podpory (prvních 90 dní je zdarma). Než budete kontaktovat podporu,
poznamenejte si datum koupě a sériové číslo počítače iMac.

Poznámka: Vaše 90denní bezplatná telefonická podpora začíná datem zakoupení
a mohou se na ní vztahovat případné poplatky za telefonické spojení.

Země

Telefon

Webové stránky

United States

1-800-275-2273

www.apple.com/support

Australia

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

Canada (English)
(French)

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/
supportwww.apple.com/ca/
fr/support

Ireland

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

New Zealand

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

United Kingdom

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

background image

65

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna místními nebo národními
sazbami. Úplný seznam kontaktů naleznete na Internetu:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html