iMac - Aktualizace softwaru

background image

Aktualizace softwaru

Jste-li připojeni k Internetu, Aktualizace softwaru pravidelně kontroluje, zda jsou
pro váš počítač k dispozici aktualizace. Tyto nové verze softwaru, ovladačů a další
vylepšení od společnosti Apple si můžete bezplatně stáhnout a nainstalovat.
Frekvenci, s jakou bude iMac vyhledávat aktualizace, lze nastavit v předvolbách
Aktualizace softwaru. Chcete-li aktualizace vyhledat ručně, vyberte příkaz Apple
() > Aktualizace softwaru. Další informace o Aktualizaci softwaru najdete v Centru
nápovědy (v řádku nabídek klikněte na Nápověda a vyhledejte heslo „Aktualizace
softwaru“).

Nejnovější informace o systému Mac OS X naleznete na adrese
www.apple.com/cz/macosx. Máte-li potíže se softwarem od jiného výrobce,
kontaktujte příslušného výrobce. Výrobci softwaru mnohdy poskytují na svých
webových stránkách aktualizace softwaru.

background image

63

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení