iMac - Možné potíže a jejich řešení

background image

Možné potíže a jejich řešení

4

background image

46

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Při práci s počítačem iMac se občas mohou vyskytnout potíže. Pokud máte problém,
přečtěte si rady pro řešení potíží. Další informace o řešení potíží naleznete v Centru
nápovědy a na webových stránkách podpory pro iMac na adrese
www.apple.com/support/imac.

Máte-li při práci s počítačem iMac nějaké potíže, ve většině případů pro ně
existuje snadné a rychlé řešení. Vyskytnou-li se potíže, zkuste si zaznamenat akce
předcházející vzniku potíží. Pomůže vám to omezit výběr možných příčin a nalézt
potřebné odpovědi. Poznamenejte si následující:

Â

Názvy aplikací používaných před vznikem potíží. Potíže, které se vyskytují
pouze při práci s určitou aplikací, naznačují, že aplikace není kompatibilní
s verzí Mac OS X instalovanou ve vašem počítači iMac.

Â

Veškerý software instalovaný v poslední době.

Â

Jakýkoliv nově připojený nebo instalovaný hardware (například rozšíření paměti
nebo periferní zařízení).

VAROVÁNÍ:

Nepokoušejte se iMac otvírat (s výjimkou instalace paměti). Pokud váš

iMac potřebuje servis, nahlédněte do oddílu „Další informace, servis a podpora“
na stránce 63, kde naleznete informace o tom, jak kontaktovat poskytovatele
autorizovaného servisu Apple nebo společnost Apple. iMac neobsahuje žádné
součásti, které by mohl uživatel svépomocně vyměnit (s výjimkou paměti).

background image

47

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení