iMac - Čištění iMacu

background image

Čištění iMacu

Při čištění krytu počítače iMac a jeho komponent postupujte následujícím způsobem:

Â

Vypněte iMac a odpojte všechny kabely.

Â

Použijte vlhkou, měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna, a očistěte vnější části
počítače iMac. Zabraňte proniknutí vlhkosti do kteréhokoliv z otvorů. Nikdy
nerozprašujte tekutinu přímo na počítač.

Â

Nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abraziva.

Čištění monitoru počítače iMac

K čištění monitoru používejte čistou měkkou textilii, z níž se neuvolňují vlákna.

Při čištění monitoru počítače iMac postupujte následujícím způsobem:

Â

Vypněte iMac a odpojte všechny kabely.

Â

Navlhčete čistou měkkou textilii, z niž se neuvolňují vlákna, v čisté vodě bez přísad
a otřete jí obrazovku. Kapalinu nikdy nerozprašujte přímo na obrazovku.

Čištění myši

Čas od času je nutno vyčistit myš od nashromážděného prachu a nečistot. Použijte
textilii, z níž se neuvolňují vlákna, lehce navlhčenou vodou. Zabraňte proniknutí vlhkosti
do kteréhokoli otvorů a nepoužívejte aerosolové spreje, rozpouštědla nebo abraziva.

Pokud s počítačem iMac používáte kabelovou myš Apple, podržte ji spodní stranou
vzhůru a rychlými pohyby protáčejte kuličku myši čistou měkkou textilií, z které se
neuvolňují vlákna, dokud neuvolníte částečky, které brání plynulému pohybu.

background image

75

Kapitola 5

Důležité informace na závěr