iMac - Důležité informace na závěr

background image

Důležité informace na závěr

5

background image

68

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

V zájmu vlastní bezpečnosti a bezpečnosti vašeho zařízení dodržujte následující
pravidla pro čištění, zacházení s počítačem a pohodlnější práci. Mějte tyto pokyny
po ruce k nahlédnutí v případě potřeby.

UPOZORNĚNÍ:

Nesprávné uložení nebo používání počítače může vést ke ztrátě

nároku na výrobcem poskytovanou záruku.