iMac - Použití ovladače Apple Remote

background image

Použití ovladače Apple Remote

Pokud byl váš iMac dodán s ovladačem Apple Remote, můžete ovladač použít
s produkty Apple, které jsou vybaveny infračerveným (IR) přijímačem. Pouštějte si
filmy na DVD, hudbu ze své knihovny iTunes, sledujte promítání fotografií, filmové
upoutávky a jiné.

Nahoru

Dolů

Pustit/Pauza

Nabídka

Doleva

Doprava

Vybrat

Používání ovladače:

1

Chcete-li pustit nebo pozastavit skladbu, promítání nebo film, stiskněte tlačítko
Pustit/Pauza.

2

Stiskem tlačítka Doprava nebo Doleva přeskočíte na následující nebo předchozí
skladbu v knihovně iTunes nebo na následující nebo předchozí kapitolu filmu na DVD.

3

Přidržením stisknutého tlačítka Doprava nebo Doleva převinete skladbu nebo film
vpřed nebo zpět.

4

Stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů upravíte hlasitost.

background image

33

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Párování ovladače Apple Remote

Spárujte svůj ovladač Apple Remote s počítačem iMac nebo jiným produktem Apple.
Po spárování je iMac nebo jiný produkt Apple řízen pouze spárovaným ovladačem.
Párování ovladače:

1

Přibližte ovladač na vzdálenost 8 až 10 cm od počítače nebo produktu Apple.

2

Namiřte ovladačem na infračervený (IR) přijímač na čelní straně počítače nebo na
produktu Apple.

3

Po 5 sekund přidržte stisknutá tlačítka Doprava a Nabídka.
Po spárování ovladače se na obrazovce objeví ikona spojených článků řetězu.
Ukončení párování ovladače s počítačem:

1

V řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Bezpečnost a poté na Zrušit párování.
V případě Apple TV nebo jiných produktů Apple ukončete párování přidržením
tlačítek Doleva a Nabídka.

Výměna baterie

Pokud chcete vyměnit baterii:

1

S užitím mince odstraňte kryt přihrádky na baterie.

Přihrádka
baterie

2

Vložte baterii CR2032 kladným (+) pólem nahoru.

3

Znovu nasaďte kryt a s užitím mince jej upevněte.

background image

34

Kapitola 2

Život s počítačem iMac