iMac - Použití bezdrátové klávesnice Apple

background image

Použití bezdrátové klávesnice Apple

Bezdrátová klávesnice Apple se dodává se dvěma nainstalovanými tužkovými
bateriemi a je již spárovaná s počítačem. Párování znamená, že klávesnice je
bezdrátově propojena s počítačem a může s ním komunikovat.

Světelná kontrolka

Dioda na bezdrátové klávesnici Apple funguje jako indikátor baterie a stavová
kontrolka. Při prvním zapnutí klávesnice světlo nepřerušeně svítí po dobu 5 sekund
a pak se vypne, což značí, že jsou baterie v pořádku. Pokud stisknete zapínací tlačítko
(®) na bezdrátové klávesnici a světelný indikátor se nerozsvítí, bude nejspíš nutno
vyměnit baterie. Viz „Výměna baterií” na stránce 56.

Zapínací tlačítko

Světelná kontrolka

background image

29

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Párování bezdrátové klávesnice Apple s počítačem iMac

Pokud není bezdrátová klávesnice Apple spárovaná s počítačem, začne blikat světelná
kontrolka, což značí, že klávesnice je v režimu hledání a je připravena k párování.

Párování bezdrátové klávesnice:

1

Zapněte bezdrátovou klávesnici stisknutím zapínacího tlačítka (®).

2

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému a klikněte na ikonu Klávesnice.

3

V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko „Nastavení klávesnice Bluetooth…“.

4

Vyberte příslušnou bezdrátovou klávesnici a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud klávesnici nespárujete s počítačem do 3 minut, světelný indikátor i klávesnice
se vypnou pro úsporu energie baterií. Stiskněte zapínací tlačítko (®), znovu klávesnici
zapněte a zopakujte postup párování s počítačem. Po úspěšném spárování klávesnice
s počítačem bude světelný indikátor nepřerušeně svítit po dobu 3 sekund a pak se vypne.

Použití bezdrátové klávesnice Apple

Bezdrátovou klávesnici Apple lze přizpůsobit v předvolbách Klávesnice. Můžete
změnit modifikační klávesy, přiřadit klávesové zkratky k příkazům nabídek v nějaké
aplikaci Mac OS X nebo ve Finderu a mnoho dalšího.

Přizpůsobení klávesnice:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na ikonu Klávesnice a na záložku Klávesnice nebo Klávesové zkratky.

background image

30

Kapitola 2

Život s počítačem iMac