iMac - Používání myši Apple Magic Mouse

background image

Používání myši Apple Magic Mouse

Myš Apple Magic Mouse se dodává se dvěma nainstalovanými tužkovými bateriemi
a je již spárovaná s počítačem. Párování znamená, že Apple Magic Mouse je
bezdrátově propojená s počítačem a může s ním komunikovat.

Světelná kontrolka

Při prvním zapnutí myši Apple Magic Mouse světlo nepřerušeně svítí po dobu
5 sekund a pak se vypne, což značí, že jsou baterie v pořádku. Pokud zapnete myš
a nerozsvítí se světelný indikátor, bude nejspíš nutno vyměnit baterie. Přečtěte si
„Výměna baterií” na stránce 56.

Světelná kontrolka

Přepínač
Zapnuto/Vypnuto

background image

31

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Párování myši Apple Magic Mouse s počítačem iMac

Pokud není myš Apple Magic Mouse spárovaná s počítačem, začne blikat světelná
kontrolka, což značí, že je myš v režimu hledání a je připravena k párování.

Párování myši:

1

Zapněte myš posunutím přepínače zapnuto/vypnuto na spodní straně.

2

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému a klikněte na ikonu Myš.

3

V pravém dolním rohu klikněte na tlačítko „Nastavení myši Bluetooth…“.

4

Vyberte příslušnou bezdrátovou myš a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud myš nespárujete s počítačem do 3 minut, světelný indikátor i myš se vypnou
pro úsporu energie baterií. Posunutím přepínače zapnuto/vypnuto znovu myš
zapněte a zopakujte postup párování s počítačem. Po úspěšném spárování myši
s počítačem se nepřerušovaně rozsvítí světelný indikátor.

Používání myši Apple Magic Mouse

Chcete-li se dozvědět více o gestech technologie Multi-Touch, která lze použít s myší
Apple Magic Mouse, nebo změnit způsob používání myši, použijte předvolby pro
Myš. Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému a klikněte na ikonu Myš.

background image

32

Kapitola 2

Život s počítačem iMac