iMac - Odpovědi na vaše dotazy

background image

Odpovědi na vaše dotazy

Mnohem více informací o práci s počítačem iMac je k dispozici v Centru nápovědy
a na internetových stránkách na adrese www.apple.com/support/imac.

Zobrazení nápovědy z Centra nápovědy:

1

Klikněte na ikonu Finderu v Docku (panelu ikon podél okraje obrazovky).

2

Klikněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a proveďte některou z následujících
akcí:

Â

Zadejte otázku nebo výraz do pole hledání a poté vyberte téma ze seznamu
výsledků nebo zobrazte všechna témata výběrem volby Zobrazit všechna témata
nápovědy.

Â

Výběrem volby Centrum nápovědy otevřete okno Centrum nápovědy, kde můžete
procházet a prohledávat témata.

Další informace

Další informace o práci s počítačem iMac najdete v následujících zdrojích:

Hledané informace

Přečtěte si

Instalace paměti

„Zvětšete svou paměť” na stránce 37.

Řešení potíží s počítačem iMac „Možné potíže a jejich řešení” na stránce 45.

Vyhledání technické podpory
pro iMac

„Další informace, servis a podpora” na stránce 63. Nebo webové
stránky podpory Apple na adrese www.apple.com/support.

Práce s Mac OS X

Stránky Mac OS X na adrese www.apple.com/macosx.
Také můžete vyhledat heslo Mac OS X v Centru nápovědy.

Přechod z PC na Mac

Článek Proč budete Mac zbožňovat na adrese
www.apple.com/getamac/whymac.

background image

35

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Hledané informace

Přečtěte si

Práce s aplikacemi iLife

Stránky iLife na adrese www.apple.com/ilife. Případně otevřete
některou aplikaci ze sady iLife, otevřete nápovědu aplikace
a do pole vyhledávání zadejte otázku.

Změna předvoleb systému

Otevřete Předvolby systému příkazem Apple (

K

) > Předvolby

systému. Také můžete vyhledat heslo „předvolby systému“
v Centru nápovědy.

Použití kamery FaceTime HD

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „FaceTime“.

Použití klávesnice nebo myši

Předvolby systému a výběr položek Klávesnice nebo Myš.
Také můžete otevřít Centrum nápovědy a vyhledat heslo
„klávesnice“ nebo „myš“.

Použití Wi-Fi

Stránka podpory pro AirPort, na adrese
www.apple.com/support/airport. Nebo otevřete
Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „wi-fi“.

Použití bezdrátové
technologie Bluetooth

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Bluetooth“.
Nebo navštivte stránky podpory technologie Bluetooth na
adrese www.apple.com/support/bluetooth.

Připojení tiskárny

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „tisk“.

Připojení FireWire a USB

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „FireWire“
nebo „USB“.

Připojení k Internetu

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Internet“.

Externí monitory

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „rozhraní
monitoru“ nebo „cílový režim monitoru“.

Použití rozhraní Thunderbolt

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Thunderbolt“.

Ovladač Apple Remote

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „remote“.

background image

36

Kapitola 2

Život s počítačem iMac

Hledané informace

Přečtěte si

Použití mechaniky SuperDrive

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „optická
mechanika“.

Specifikace

Stránky specifikací na adrese www.apple.com/support/specs,
které obsahují standardní technické specifikace. Také můžete
otevřít Informace o systému výběrem příkazu Apple (

K

) >

O tomto Macu z řádku nabídek a kliknutím na Další informace.

Stahování aktualizací
softwaru Mac

Aktualizace softwaru výběrem volby (

K

) > Aktualizace softwaru.

Hledání a stahování
aplikací pro Mac

Mac App Store – vyberte příkaz Apple (

K

) > App Store.

Také můžete kliknout na ikonu v Docku.

Pokyny, technická podpora
a příručky k produktům Apple

Webové stránky podpory Apple na adrese
www.apple.com/support.

background image

Centrum nápovědy

RAM

www.apple.com/store